Reference: 765/2002

Judgement Details


Date
05/05/2005
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
DESIRA RITA ET vs CARUANA MARY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DIVIZJONI, KUMPENS GHAL BENEFIKATI - DIVIZJONI, META L-OGGETT IN KOMUN IKUN SOGGETT GHAL UZUFRUTT
Summary
L-iskop ta' kawza ta' divisjoni hu biex jigi terminat l-istat ta' kommunanza bejn il-partijiet, u jekk l-uzufrutt jithalla in ezistenti, dan l-istat ta' "komunjoni" jibqa' jissustixxi bejn l-uzufruttwarja u l-proprjetarji.

L-iskop tad-divisjoni u tal-licitazzjoni hi biex il-proprieta' tghaddiin piena proprjeta' f'idejn l-akkwirrenti, u kwindi l-uzufrutt ghandu jigi terminat billi l-istessuzufrutt jinghata valur u, mat-terminazzjoni tal-uzufrutt, l-uzufruttwarju jigi kkumpensat bil-hlasta' dak il-valur. L-iskop tad-divizjoni tigi mxejna jekk, wara l-qasma, l-uzufrutt jithalla jissustixxi b'mod li l-uzufruttwarju jibqa' jkollu l-amministrazzjoni tal-proprjeta' issa diviza u jkun jista', per ezempju, jikri l-istess proprjeta' lill-terzi, bi hsara tal-proprjetarji issa assoluti tal-fondi.

L-ispejjez necessarjui ghall-konservazzjoni tal-haga iridu jigu sopportati mill-kompartecipi l-ohra pro rata skond il-kwota taghhom, billi jkun jkun ingust l-haga komunitigi preservata aspejjez ta' wiehed minnhom biss u l-beneficcju jittiehed mill-komproprjetarji kollha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info