Referenza: 425/2000/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/04/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
TESTAFERRATA NICHOLAS JENSEN PRO ET NOE vs SPITERI DEBONO ANNA MARIA NOBBLI PEN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DIVIZJONI, EKWIPARAZZJONI - DIVIZJONI, KOMODAMENT DIVIZIBBLI - DIVIZJONI, META JKUN HEMM SPROPORZJON KONSIDEREVOLI FL-ISHMA TAL-KOMPROPRJETARJI - DIVIZJONI, PRINCIPJI REGOLATURI TAL-BEJGH IN LICITAZZJONI
Fil-Qosor
Huwa rikonoxxut li f'qasma ta' proprjeta` ordnata mill-Qorti mhux mehtieg li kull sehem ikun ugwali.L-Artikolu 504 tal-Kap. 16 jiddisponi li "Meta wiehed jigi biex jifforma u jaqsam l-ishma .. ghandujfittex li jdahhal f'kull sehem l-istess kwantita` ta' hwejjeg mobbli, immobbli, jeddijiet jew krediti ta' l-istess xorta u ta' l-istess valur."

Din id-disposizzjoni ma tirrikjedix illi fil-kaz li ma tkunx tista' tigi segwita "ad litteram" il-beni mmobbli kollha ghandhom jigu mibjugha in licitazzjoni. Il-licitazzjoni ssir inevitabbli biss fejn il-beni komuni ma jkunux komodament divizibbli jew fejn ikun hemm xi beni illi ebda wahda mill-partijiet ma tkun tista' jew ma tkun trid tehodhom. Il-mezz normali biex wiehed johrog mill-komunjoni hija d-divizjoni; u meta din hija possibbli u pratikabbili, anki b'xi sagrificcju ta' importanza sekondarja, il-Qorti ma ghandhiex tghaddi ghar-rimedju estrem tal-licitazzjoni. F'dik is-sentenza din il-Qorti osservat li "Ghalhekk il-kwistjoni kollha tirriduci ruhha f'jekk id-divizjoni materjali hix possibbli."

Jekk id-divizjoni tkun sertirrizulta fi sproporzjon fl-ishma li jkunu ser jircievu l-kondividendi in relazzjoni mal-ishma taghhom, b'mod li jkunu necessarji ekwiparazzjonijiet eccessivi, li bihom, minn banda, id-divizjoni tinbidel kwazi f'bejgh furzat, u mill-banda l-ohra taggrava zzejjed lil min ikollu jhallas l-ekwiparazzjoni, wiehed ghandu jirrikorri ghal-licitazzjoni.

Ma tistax issir likwidazzjoni ta' ekwiparazzjoni mhux fuq il-valur prezenti tal-fond in divizjoni, izda in relazzjoni ma valur futur "potential future development".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni