Referenza: 2/2000

Dettalji tas-Sentenza


Data
21/04/2005
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, FILLETTI JOSEPH A., SCICLUNA DAVID
Partijiet
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs EMANUEL ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLU 465 TAL KAP 9 - DMIR TAL GURAT - TENTATTIV TA OMICIDJU
Fil-Qosor
It-tentattiv ta' omicidju volontarju jfisser li xi hadd jipprova joqtol lil xi hadd iehor imma ma jirnexxilux. Irid ikun hemm l-ewwel l-intenzjoni omicida - u mhux l-intenzjoni li twegga' - jew l-intenzjoni li tqieghed il-hajja ta' haddiehor f'periklu car. Id-differenza bejniethom hi li t-tnejn humaintenzjoni omicida, wahda li tixtieq toqtol u t-tieni wahda li qed tara l-mewt bhala konsegwenza, ma tridx il-mewt imma taghmel dak li taf li x'aktarx ser igib il-mewt. Jekk ma jmutx xorta jkun hemmit-tentattiv ta' omicidju, jigifieri t-tentattiv mhux biss li jkollok l-intenzjoni diretta li toqtolimma jista' jkollok tentattiv li int tqieghed fil-periklu l-hajja ta' xi haddiehor.

Il-parametri tal-indirizz jinsabu ben delinejati fl-artikolu 465 tal-Kodici Kriminali li jipprovdi li l-funzjoni tal-Imhallef fil-guri fl-istadju tal-indirizz hija li jfisser lill-guri x-xorta u l-elementi tar-reat migjub fl-att ta' akkuza, kif ukoll kull punt iehor tal-ligi li f'dak il-kaz partikolari jkollu x'jaqsam mad-dmirijiet tal-guri u li jigbor fil-qosor, bil-mod li jidhirlu mehtieg, ix-xiehda tax-xhieda u l-provi li jkunu marbutin maghhom, ifisser lill-guri s-setghat li ghandu fil-kaz partikolari, u jaghmel kull osservazzjoni ohra li tiswa biex triegi u turi lill-guri kif ghandu jaqdi sewwad-dmirijiet tieghu.

Galadarba huwa jinzel minn fuq il-pedana tax-xhieda li huwa jkun volontarjament tela' fuqha, hadd ma jista' jgieghlu jerga' jitla' fuq dik il-pedana; ma hemm xejn li josta,pero`, li l-akkuzat stess jerga' jitlob, ghal xi raguni valida, li jerga' jiehu l-pedana.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni