Referenza: 14/2004/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
01/04/2005
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
REPUBBLIKA TA' MALTA vs GREGORY ROBERT EYRE & SUSAN JAYNE MOLYNEAUX
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, SMIEGH XIERAQ - ARTIKOLU 26(2) KAP. 101 - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, SMIEGH XIERAQ - INVERZJONI TA` L-ONERU TAL-PROVA
Fil-Qosor
Minkejja l-prezunzjoni ta' l-innocenza jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn l-oneru tal-prova jigiinvertit fuq ll-akkuzat, specjalment meta l-fatt li tieghu tkun trid issir il-prova jkun jaqa' fil-konoxxenza partikolari tal-akkuzat.

Din kienet kawza bazata fuq l-Artikolu 26(2) ta' l-Ordinanza dwar Medicini Perikoluzi jiddisponi li:

(2) Meta r-reat li bih persuna tkun akkuzata ikundak ta' pussess ta', jew bejgh jew traffikar ta', medicina kontra d-disposizzjonijiet ta' din l-Ordinanza l-akkuzat ma jkunx jista' jiddefendi ruhu kontra dik l-akkuza billi jipprova illi huwa hasebli kellu fil-pussess tieghu, jew li kien qed ibiegh jew jittrafika, xi haga li ma kenitx il-medicinamsemmija fl-akkuza jekk il-pussess ta', jew il-bejgh jew traffikar ta', dik il-haga ohra kien ikun,fic-cirkostanzi, bi ksur ta' xi disposizzjoni ta' din l-Ordinanza jew ta' xi ligi ohra.

Dwardin id-disposizzjoni inghad illi:

Ghalkemm il-legislatur, f'din id-disposizzjoni, bhalma f'diversi disposizzjonijiet ohra ta' l-Ordinanza, ma juzax il-kelma "xjentement", hu evidenti li hawn si tratta ta' reat doluz u mhux semplicement ta' reat kolpuz. Fi kliem iehor, il-legislatur ma riedxjikkolpixxi lil min, per ezempju, ad insaputa tieghu, jitqeghedlu xi droga fil-bagalja tieghu u danjibqa' diehel biha Malta. Mill-banda l-ohra, u b'applikazzjoni ta' l-artikolu 26(1) ta' l-Ordinanza, persuna li tkun materjalment dahhlet droga f'Malta hi prezunta li dahhlitha xjentement, jigifierimeta kienet taf bl-ezistanza ta' dak l-oggett, li dak l-oggett hu droga, u ghalhekk kienet taf liqed iddahhal id-droga, salv prova (imqar fuq bazi ta' probabilità) kuntrarja u salv il-limitazzjonighal tali prova skond is-subartikolu (2) ta' l-imsemmi artikolu 26.

Il-Qorti qieset li din id-disposizzjoni kienet leziva tad-drittijiet tar-rikorrenti billi apparti li teskludi l-possibilità ta' l-akkuzat li jqajjem difiza bazata fuq il-fatturi indikati fl-istess artikolu, b'mod aktar sinjifikanti iccahhad lill-Qorti mill-possibilita` li tivvaluta l-provi quddiemha u tfassal il-piena skondil-htija morali ta' l-akkuzat. Fejn verament ikun hemm cirkostanzi fejn jintwera li verament l-akkuzat ma kienx jaf li kellu fil-pussess tieghu jew kien qed jittraffika d-droga ikun hemm impossibilita` li l-akkuzat jiddefendi ruhu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni