Referenza: 281/2004/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
18/03/2005
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
RIKORS TAL-KAZIN TAL-BANDA TA' SAN LEONARDO TA' HAL KIRKOP vs X
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, EZEKUZZJONI TA` DECIZJONIJIET MOGHTIJA MILL-QORTI EWROPEA TAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM
Fil-Qosor
Il-Qorti ta' Strasbourg mhix parti mill-organizzazzjoni gudizzjarja ta' Malta. Il-Qorti Kostituzzjonali - l-Qrati Maltin kollha - ma humiex marbuta li jsegwu bil-ghama il-gurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem f'materja li tirrigwarda l-konvenzjoni u b'mod partikolari l-interpretazzjoni tal-artikoli sostantivi tal-Konvenzjoni inkorporati fl-Ewwel Skeda tal-Kap. 319; id-decizjonijiet ta' dik il-Qorti ghandhom biss valur perswaziv.

Fil-kaz in dizamina, pero`, il-kwistjoni ma hix ta' "interpretazzjoni u applikazzjoni" ta' xi wiehed minn dawn l-artikoli sostantivi tal-Konvenzjoni, izda ta' l-ezegwibbilta` f'Malta ta' decizjoni ta' organu gudizzjarju "barrani". Din evidentement mhix xi haga gdida - hekk insibu l-Artikoli 826 sa 828 tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili dwar l-esekuzzjoni f'Malta ta' sentenzi moghtija minn Qrati kompetenti ta' pajjiz barra minn Malta; il-Kapitolu 52 dwar l-Esekuzzjoni Reciproka ta' Sentenzi ta' Tribunali Inglizi; l-Artikoli 23 sa 28 tal-Att dwar iz-Zwieg (Kap. 255) dwar ir-rikonoxximent u l-esekuzzjoni f'Malta, bl-intervent tal-Qorti ta' l-Appell, ta' decizjonijiet tat-Tribunali Ekklesjastici tal-Knisja Kattolika uta' digrieti tal-Pontefici Ruman "super matrimonio rato et non consummato".

L-Artkolu 6 tal-Kap. 319 jipprovdi li decizjoni moghtija mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem ".tista' tigiesegwita mill-Qorti Kostituzzjonali f'Malta, bl-istess mod bhal decizjonijiet moghtija minn dik il-Qorti u [li] jigu esegwiti minnha." - fit-test Ingliz ".may be enforced by the Constitutional Courtin Malta, in the same manner as judgments delivered by that court and enforceable by it.".

Il-lokuzzjoni adoparata mill-legislatur, u b'mod partikolari l-uzu tal-kelma "tista'" (u mhux "ghandha"), tfisser li l-Qorti Kostituzzjonali, filwaqt li ghandha tassigura li, sa fejn hu possibbli, ir-rikorrent ikollu rimedju effettiv skond id-decizjoni tal-Qorti ta' Strasbourg, mill-banda l-ohra ma ghandu jsir xejn li b'xi mod, direttament jew indirettament, imur kontra l-ordinament guridiku Malti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni