Referenza: 1269/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/01/2005
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BORG EMANUELE vs SCICLUNA DOROTHY DOCTOR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, XOLJIMENT JEHTIEG AZZJONI AD HOC
Fil-Qosor
Il-fond lokat ghandu dejjem jigi konsenjat fi stat tali li jservi ghall-uzu miftiehem u allura ghandu jkun fi stat tajjeb ta' manutenzjoni. L-Artikolu 1540 ghandu jinqara in korrelazzjoni ma' l-Artikolu 1539 fejn il-konservazzjoni tal-haga hi mharsa b' riferiment ghad-destinazzjoni taghha. Ifisserghalhekk li s-sid ikun obbligat li jaghmel dawk it-tiswijiet li minghajrhom it-tgawdija u l-uzu tal-fond ma jistghux isiru, jew jonqsu.

L-Artikolu 1545 tal-Kodici Civili jiddisponi li:

1545. (1) Sid il-kera ghandu jaghmel tajjeb li l-haga moghtija b'kiri m'ghandhiex mankamenti jew difetti li jfixxklu jew inaqqsu l-uzu taghha; u, meta jinsab li hemm dawn il-mankamenti jew difetti, il-kerrej jista' jaghzel li jitlob jew il-hall tal-kuntratt jew ittnaqqis tal-kera.

(2) Dan ighodd ukoll, ghalkemm dawn il-mankamenti jew difetti jkunu nqalghu wara l-kuntratt.

(3) Izda, sid il-kera ma jwegibx ghall-mankamenti jew difetti li jidhru, u li l-kerrej seta' jinduna bihom huwannifsu fiz-zmien talkuntratt.

Hawnhekk tinsorgi d-domanda jekk it-terminazzjoni bis-semplicivolonta` unilaterali tal-kerrej tibbastax u sservix biex iggib "il-hall tal-kuntratt" li jsemmi l-precitat Artikolu 1545. Indiskutibilment, il-hall ta' kuntratt u t-terminazzjoni tal-kirja mhumiex l-istess haga. It-terminazzjoni hi korrelatata x' aktarx ma' kirja li qeghda fil-perijodu prezuntivtaghha u allura jekk is-sid, jew il-kerrej, ikun irid jitterminaha u jimpedixxi r-rilokazzjoni tacita bizzejjed il-manifestazzjoni tal-volonta` ta' wahda mill-partijiet li ma ggeddidx il-kirja sabiexittemm kirja b'durata prezunta u li tali manifestazzjoni tkun maghrufa lill-kontroparti.

Kongedo moghti fil-perijodu di fermo ta' kirja li jittanta jtemm il-krija qabel gheluq zmienha mhux sufficjenti biex itemm il-krija jekk ma jkunx hemm accettazzjoni tal-kontroparti. Sabiex tigi ottjenutar-rizoluzzjoni tal-lokazzjoni hija mehtiega l-istituzzjoni ta' azzjoni ad hoc.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni