Reference: 1022/1991/1

Judgement Details


Date
03/12/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
VELLA JOSEPH vs LAUTIER JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPOGG, BINI TA` QOXRA SEPARATA - ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA RATIONAE VALORIS - HAJT DIVIZORJU, HXUNA TA` - KOMPETENZA RATIONAE VALORIS - META L-AMMONT LIKWIDAT IKUN INQAS MILL-KOMPETENZA TAL-QORTI - KOMPETENZA, DIPENDENTI FUQ L-ATT PROMOTUR TAL-KAWZA
Summary
Meta sid ta' fond jibni hajt divizorju 'l gewwa mill-linja medjana li tiddividi l-fond tieghu minn dak tal-gar tieghu u sussegwentement il-gar jibni hajt separat li ma jaqbadx mal-hajt ezistenti hliefmal-faccata, il-gar ma jkunx qieghed jezercita dritt ta' appogg.

Il-ligi taghna tiddisponi (art. 444 [illum 407] Kodici Civili) li hajt li qieghed biex jaqsam bini minn bini iehor jew bini minn fond ta' xorta ohra ghandu jkun ta' hxuna ta' zewg piedi u zewg pulzieri [illum "mhux inqas minn tmienja u tletin centimetru"]. Hu maghruf li trattandosi hawn ta' normi stabbiliti fir-rapporti privati, hu possibbli fid-dritt u tutt'altro milli rari fil-prattika li z-zewg vicini jigu ghall-ftehimbejniethom, espress jew tacitu, biex jaghtu lill-hajt divizorju huwa anqas.

Il-kompetenza rationae valoris tiddependi mill-att tac-citazzjoni. Ghalhekk meta c-citazzjoni tikkontjeni talba li taqa' fil-kompetenza tal-Prim' Awla tal-Qorti Civili, dik il-Qorti xorta tibqa' kompetenti anki jekkjigi likwidat ammont li jkun barra mill-margini tal-kompetenza tal-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info