Referenza: 529/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/11/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
VASSALLO ANTOINE vs AZZOPARDI CARMEL
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ACTIO CAMBIARIA, PROTEST TAL-KAMBJALA - KAMBJALA, PROTEST TA`
Fil-Qosor
Il-kwestjoni dwar jekk azzjoni kambjarja tistax tinbeda sewwa qabel ma jkun sar il-protest kambjarjudwar in-nuqqas ta' accettazzjoni jew dwar in-nuqqas ta' hlas ta' kambjala m'hijiex wahda ta' dawn l-ahhar zminijiet. Ghadd ta' decizjonijiet tal-Qrati taghna fissru li l-protest kambjarju m'huwiex mehtieg bhala process sine qua non meta l-kambjala tibqa' fl-"ambitu" tal-partijiet li originawha.

Fil-kaz prezenti, ghalkemm l-attur kien iggira l-kambjali favur bank kummercjali sabiex dan jinghata facilita' bankarja kontra l-valur (jew parti) tal-istess kambjali, jirrizulta li dik il-girakienet kondizzjonata bid-dritt tar-regress. Kemm hu hekk, meta l-kambjali ma thallsux, il-bank iddebita l-kont tal-attur u baghat il-kambjali lura lill-istess attur. Fi kliem iehor ghall-finijiet limitati tal-eccezzjoni taht ezami, jista' jitqies bhallikieku l-kambjali baqghu dejjem fil-pussess tal-attur u ghalhekk ir-"rabta" bejn l-attur u l-imharrkin (l-accettanti) baqghet wahda diretta;

Gie stabilit li d-dispozizzjonijiet tal-ligi li jitolbu li jsir il-protest kambjarju meta skadenza ma tithallasx ma tghoddx ghat-traenti, u n-nuqqas ta' protest ma jxejjinx id-dritt tal-istess traent kontra l-accettant tal-kambjala. Din il-fehma jidher li ghadha ssib appogg mill-Qrati sal-lum il-gurnata f'decizjonijiet li nghataw fl-ahhar zminijiet, fejn instab li n-nuqqas ta' tressiq ta' protest kambjarju ma kienx ta' xkiel biex titressaq u titmexxa 'l quddiem azzjoni gudizzjarja immirata sewwasew ghall-kundanna tal-hlas tal-kambjali. Dan jinghad ukoll minkejja dak li jipprovdu l-artikoli 191 u 192 tal-Kodici Kummercjali;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni