Reference: 87/1998/1

Judgement Details


Date
25/11/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
GAUCI CHARLES ET vs BORG MIZZI MARIA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, RESPONSABILITA` TA` SID TA` FOND GHAL HSARAT F`FOND ADJACENTI
Summary
Kull persuna li b'xi mod ikollha l-kontroll effettiv fuq il-post li jkun u tkun ghalhekk f'qaghda litista' tnehhi l-perikolu, kemm jekk tali persuna hija l-kerrej jew detentur tal-post u kif ukoll jekk kemm-il darba hija semplici amministratur tieghu jew inkella s-sid jew wiehed minnhom. Jibqa' dejjem stabilit li n-nuqqas ta' tharis minn persuna bhal din ta' xi ordni mahrug mill-Pulizija biex jitnehha perikolu jikkostitwixxi ksur tal-ligi;

Fil-kaz fejn persuna tallega li tkun garrbet hsara minhabba l-ghamil jew l-omissjoni tal-parti l-ohra, jehtieg li min jallega li garrab dannu jehtieg jipprova kemm l-att jew l-omissjoni tal-persuna mixlija bir-responsabbilta' ta' dak l-ghamil jewta' dik l-omissjoni, u kif ukoll li d-danni mgarrba huma l-effett konsekwenzjali ta' dak l-ghamil jew ta' dik l-omissjoni;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info