Reference: 962/1988/1

Judgement Details


Date
30/11/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
GRECH AIC JOSEPH vs VELLA JOSEPH ET PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT, OGGETT DETERMINABBLI - KUNTRATT, OGGETT DETERMINAT
Summary
L-Artikolu 983 tal-Kodici Civili fis-sub inciz [1] jiddisponi li "L-obbligazzjoni ghandu jkollha b'oggett taghha haga determinata, ghall-inqas ghal dik li hija l-ispeci taghha." Minn dan ghandu jirrizulta evidenti li dak li tirrikjedi l-ligi mhux li l-oggett jigi "identifikat bil-preciz" imma li jkun determinat ghall-inaqas fl-ispecie tieghu. Speci fil-lingwagg tal-Kodici hija dik li fix-xjenzatissejjah generu, haga determinata mhux bil-karatteristici individwali taghha li jiddistingwuha mill-ohrajn imma ghal dawk li jkunu komuni ghal certu numru ta' individwi. Purche' l-oggett ikun determinabbli l-vot tal-ligi huwa sodisfatt. L-oggett tal-obbligazzjoni ghandu jkun determinat jew almenudeterminabbli; inkella l-obbligazzjoni tkun nulla. Inoltre, mhux mehtieg li l-oggett ikun determinat jew determinabbli meta titnissel l-obbligazzjoni, imma huwa bizzejjed li jista' jigi determinat meta l-obbligazzjoni tasal biex tigi ezegwita. Dak li ma tridx il-ligi huwa li d-debitur ikun jista'jinheles bi prestazzjoni illusorja ghax f' dan il-kaz ikunu jonqsu l-elementi sabiex wiehed ikun jista' jasal b'modo anki indirett ghad-determinazjoni perfetta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info