Referenza: 464/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/11/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
KRUGER GERHARD vs BONDIN PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI, MULTIPLIER - PERSUNA LI GHALQET IS-SITTIN SENA - KOLLIZJONI, DOVERI TA` MIN ISUQ - PEDESTRIANS - KOLLIZJONI, DOVERI TA` PEDESTRIAN - KOLLIZJONI, INCIDENT BEJN VETTURA U PEDESTRIAN - KOLLIZJONI, META PEDESTRIAN JAQSAM MINN PUNT PERIKOLUZ - KOLLIZJONI, PEDESTRIAN CROSSING
Fil-Qosor
Normalment, meta persuna taghzel li taqsam it-triq, tiehu fuqha r-responsabbilta' tal-ghamil taghha.Fil-kaz fejn persuna qeghda taqsam it-triq, ma ghandha tezisti l-ebda prezunzjoni li l-htija hijadejjem tas-sewwieq li jtajjarha jew li min qed jaqsam dejjem ghandu ragun. Dan jinghad l'ghaliex id-determinazzjoni tar-responsabbilta' ghal incident fejn persuna tintlaqat hija u taqsam it-triq tiddependi wkoll mill-mod kif dik il-persuna ggib ruhha. Din ir-responsabbilta' fuq il-passant, madankollu, ma tehlisx lis-sewwieqa mill-obbligu doppju li jkunu jafu x'qieghed jigri fl-inhawi li minnu jkunu qeghdin isuqu u li jzommu kontroll tajjeb tal-karozza li tkun taht il-kontroll taghhom. Kemm huhekk, il-persuna li tkun qeghda taqsam it-triq ghandha l-jedd li tippretendi li s-sewwieqa jkunu ghaqlin u diligenti bizzejjed biex ma jtajruhx hu u jaqsam, u sewwieq li jkun naqas minn xi wiehed miz-zewg dmirijiet ewlenin fuq imsemmija u li jkun b'hekk qieghed lilu nnifsu f'qaghda li ma setax jevita li jtajjar lill-persuna li qeghda taqsam, ghandu jgarrab il-htija ta' dak in-nuqqas;

Huwallum stabbilit li s-sewwieq f'kaz ta' incident fejn tittajjar persuna huwa mehlus biss mill-htija fejn johrog li l-persuna li qasmet it-triq ghall-gharrieda, jew qasmet minn post li bniedem mhux mahsub li jaqsam minnu jew tkun gabet ruhha b'mod li poggiet lis-sewwieq f'qaghda li, wkoll kieku uza l-ghaqal u d-diligenza kollha waqt li qieghed isuq, ma kienx f'qaghda li jevita li jtajjar lil dik il-persuna;

Huwa stabilit ukoll li sewwieq li jkun qorob lejn pedestrian crossing ghandu d-dmir doppju li jnaqqas il-heffa li jkun qieghed isuq biha u li jzomm attenzjoni ta' dak kollu li jkun qieghed isehh quddiemu u madwaru, b'mod li jara hemmx nies li juru l-fehma li sejrin jaqsmu jew jekk hemmx niex li diga' jkunu bdew jaqsmu u jilhaq iwaqqaf fil-hin. B'zieda ma' dan, fejn il-post minn fejn qeghda taqsam persuna huwa pedestrian crossing u fejn ukoll dak il-post huwa mhares b'sistema ta'dwal mahsuba li jiggwidaw lil min qieghed jaqsam u lil min qieghed isuq, tigi wahedha kwestjoni ta'harsien ta' regolamenti tas-sewqan li kull wahda mill-partijiet tirregola ruhha skond ma tindikalhas-senjaletika;

Hawnhekk il-Qorti applikat multiplier ta' 7 snin ghal persuna li fil-mument ta' l-incident kellha 63 sena meta sehh l-incident.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni