Referenza: 49/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/11/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
TABONE HENRY vs DEMAJO HILDA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, AI TERMINI TAL-KAP. 69 INKWILIN JISTA` JITLOB L-IZGUMBRAMENT TA` EX INKWILIN
Fil-Qosor
Hawnhekk l-intimata kienet ex-inkwilina tal-fond li kienet irrinunzjat ghall-lokazzjoni izda baqghettokkupah. Ir-rikorrent kien l-inkwilin il-gdid ta' l-istess fond u ipprezenta rikors quddiem il-Bord tal-Kera fejn talab l-izgumbrament ta' l-ex-inkwilina. Qam il-punt jekk ir-rikorrent bhala semplici inkwilin kellux l-interess guridiku mehtieg biex jipproponi din l-azzjoni.

In tema legali jinsab stabbilit fid-dritt gudizzjarju civili li l-interess hu l-mizura ta' l-azzjoni u r-rekwizit ta' l-interess hu ndispensabbli ghall-proponibilita` ta' domandi fi kwalunkwe sede ta' gurisdizzjoni kontenzjuza. L-interess hu l-bazi ta' l-azzjoni; u ma jistax ikun hemm azzjoni jekk ma jkunx hemm interess. L-attur fil-gudizzju jrid ikollu nteress jistitwixxi l-azzjoni u jottjeni l-akkoljiment taghha. Jekk l-azzjoni tkun inkapaci li tipproduci rizultament vantaggjuz jew utili ghal min jipproponiha, dik l-azzjoni ma tistax tigi protetta. U l-interess irid ikun ga twieled u jrid ikun attwali,biex jiggustifika l-azzjoni. Biex wiehed jipproponi domanda f' gudizzju, kif ukoll biex imantniha,hemm bzonn illi jkollu nteress fiha, jigifieri hemm bzonn illi d-domanda ggiblu rizultat utili; liema nteress irid ikun legittimu u konkret;

Il-Qorti qieset li effettivament, anki jekk sempliciinkwilin, ir-rikorrent kellu l-interess guridiku mehtieg biex jipproponi l-azzjoni de quo.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni