Referenza: 1528/1998/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/11/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
FOGG INSURANCE AGENCIES LTD NOE ET vs TAL-MAGHTAB CONSTRUCTION CO LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI, RESPONSABILITA` TAL-KUNTRATTUR LI JASSIGURA LI L-UZU TAT-TRIQ U L-FLOW OF TRAFFIC JIGU ZVOLTI MINGHAJR PERIKOLI JEW INSIDJI - KOLLIZJONI, DOVER TA` KULL SEWWIEQ LI JIRREGOLA S-SEWQAN TIEGHU SKOND IL-KONDIZZJONIJIET U C-CIRKOSTANZI LI JKUN JINSAB FIHOM
Fil-Qosor
Huwa principju maghruf in materja ta' incidenti stradali illi, kif senjalat mis-socjeta` appellanti,hu obbligu ta' kull sewwieq li jirregola s-sewqan tieghu skond il-kondizzjonijiet u c-cirkostanzi li jkun jinsab fihom, ad exemplum, il-hin ta' bil-lejl, ix-xita u l-istat ta' l-art u rapporti ohra kontingenti. Ifisser minn dan illi l-kriterju tar-responsabilita` tas-sewwieq tistrieh fuq in-nozzjoni tad-diligenza li hu ghandu jadopera fil-konduzzjoni u kontroll tal-vettura tieghu. In-nuqqas ta'din l-istess diligenza ggib b' konsegwenza ghalih l-kolpa prezuntiva li ssemmi l-ligi fl-Artikolu 1032 (1) tal-Kodici Civili;

Huwa principju daqstant iehor importanti u maghruf illi, kif dixxiplinat minn disposizzjonijiet varji tal-Kodici tal-Ligijiet tal-Pulizija, min ikun qed jippresta xoghlijiet ta' kostruzzjoni ghandu jevita li jhalli materjal jew xkiel iehor li jkun ta' perikolu jew inkomodu lill-pubbliku. In-nuqqas tal-harsien ta' dawn id-dixxiplini ta' komportament igib b' rizultat mhux biss inkolpazzjoni f' sens penali izda wkoll responsabilita`, f' sens civili, jekk jinstab li ma ttiehdetx kura u tutela sufficcjenti u adegwata biex tiskansa lil dak li jkun mir-riskji insitiu hekk estranei ghall-konducenti jew utenti ohra tat-triq. F' kaz bhal dan jekk jinstab li jezistul-presupposti cari tar-responsabilita` il-kuntrattur jew min ikun fi htija jkollu jwiegeb ghad-danni rizultanti subiti mit-terz danneggjat;

Biex jirnexxi fid-difiza tieghu li hu ma kienx fi htija, l-imprenditur jehtiegilu jgib il-prova liberatorja ta' ezistenza ta' fatt idoneu, kapaci li jinterrompi n-ness kawzali bejn l-att jew l-ommissjoni taghha u l-event dannuz. Fi kliem iehor li hi ha l-prekawzjonijiet kollha necessarji biex jiskansa d-dannu u allura wkoll, li dan id-dannu gie prodott indipendentement mill-imgieba teighu. Dan billi juri pozittivament illi d-dannu kien ir-rizultat tas-sewqan kolpuz tal-konducenti jew, alternattivament, l-effett tal-kaz fortuwitu;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni