Referenza: 739/2004

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/10/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
IWUEKE DAMIAN NOE vs SCHEMBRI MARK ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SOCJETA` KUMMERCJALI, AZZJONI SABIEX TISSEJJAH LAQGHA GENERALI TAL-KUMPANNIJA - SOCJETA` KUMMERCJALI, NUQQAS TA` QUORUM SABIEX TISSEJJAH LAQGHA GENERALI TAL-KUMPANNIJA
Fil-Qosor
L-artikolu 132 tal-Att tal-1995 dwar il-Kumpanniji (Att numru XXV tal-1995), li jipprovdi fis-sub-artikolu (1) li jekk ghal xi raguni ma jkunx prattikabbli li tissejjah laqgha tal-kumpanija bil-mod libih jistghu jissejhu laqghat tal-kumpanija, jew li jitmexxew il-laqghat ta' dik il-kumpanija bil-mod stabbilit bl-istatut jew bl-Att innifsu, il-Qorti tista', anke fin-nuqqas ta' xi procedimenti li jikkoncernaw dik il-kumpanija, fuq rikors ta' xi direttur jew membru tal-kumpanija tordna li laqgha tal-kumpanija tissejjah, tinzamm u titmexxa b'dak il-mod li l-Qorti jidhrilha xieraq, u meta jinghataxi ordni bhal dan, tista' taghti dawk id-direttivi ancillari jew konsegwenzjali li jidhrilha xieraq, inkluza d-direttiva illi membru wiehed tal-kumpanija prezenti personalment jew bi prokura jitqiesli jikkostitwixxi laqgha. Is-sub-artikolu (2) tal-istess artikolu jipprovdi mbaghad li dak li hu provdut fis-sub-artikolu precedenti ghandhom japplikaw ukoll ghas-sejhiet ta' laqghat tal-bord tad-diretturi ta' kumpanija, jekk lill-Qorti jidhrilha, li c-cirkustanzi jitolbu li tittiehed azzjoni bhaldik.

Hawnhekk, wara r-rizenja ta' zewg diretturi tal-kumpannija in kwistjoni ma setax jintlahaq quorum mehtieg sabiex tissejjah laqgha tal-kumpannija.

Il-Qorti irriteniet li dak li kienqed jigi mitlub f'dawn il-proceduri ma kienx li jinbidel il-bilanc bejn l-azzjonisti, u ghalkemm il-quorum ghal-laqgha ta' bord ta' diretturi jidher li kien mahsub biex hadd miz-zewg nahat ma jkun jista' jagixxi minghajr l-involviment ta' imqarr wiehed mill-parti l-ohra, f'dan il-kaz l-iskop tal-laqghat mitluba kien wiehed limitat, u cioe', biex il-kumpanija tikkonforma ruha mil-ligijiet fiscali utal-kumpaniji li jimponu, hafna drabi, obbligazzjonijiet tassattivi fuq il-kumpanija. It-talba, ghalhekk kienet gustifikata. Altrimenti, il-Qorti irriteniet li f'kaz ta' impasse fit-tmexxija ta' kumpanija, hemm proceduri ohra jistghu jittiehdu, imma zgur mhux li xi direttur wiehed jew tnejn jinghata carte blanche biex imexxi l-kumpanija wahdu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni