Referenza: 819/1989/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/10/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CUSCHIERI NOEL
Partijiet
GRECH MARY ET vs CHETCUTI JOSEPH PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ECCEZZJONIJIET, META SIMULAZZJONI TISTA` TIGI SOLLEVATA PER VIA DI ECCEZIONE - ECCEZZJONIJIET, META SIMULAZZJONI TRID TIGI SOLLEVATA PER VIA DI AZIONE - SOCJETA` KUMMERCJALI, RAPPREZENTANZA TA` - SOCJETA` KUMMERCJALI, RIZOLUZZJONI TAL-BORD TAD-DIRETTURI MEHUDA MINN DIRETTUR INTERESSAT - SOCJETA` KUMMERCJALI, VIZZJU TAL-KUNSENS
Fil-Qosor
L-eccezzjoni tas-simulazzjoni ta' kuntratt tista' tigi sollevata ope eccezionis, izda dan huwa validu f' azzjoni fejn qed tigi mitluba l-esekuzzjoni, totali jew parzjali, ta' dak l-istess kuntratt; umhux bhal fil-kaz prezenti fejn qed tigi mitluba r-rexissjoni ta' kuntratt differenti.

Rizoluzzjoni tal-bord tad-diretturi mehuda minn direttur li jkollu interess hija nulla.

Il-posizzjoni legali hija li meta s-simulazzjoni, sew assoluta kemm relattiva, [f' dan il-kaz jidher li s-simulazzjoni pretiza hija biss relattiva ghax tista' tahbi donazzjoni] tigi sollevata mill-parti azzjonata biex taghti ezekuzzjoni ta' kuntratt, dik il-forma ta' eccezzjoni hija recevibbli fl-istess azzjoni, b' differenza minn meta s-simulazzjoni tkun qeghda tigi allegata minn terz.

wiehed mir-rekwiziti ghall-validia' tal-kuntratti huwa l-idem placitum consensus u cioe' il-fusjoni tal-kunsens tal-kontraenti kollha, essenzjali ghall-holqien tal-vinkolu kontrattwali validu. Ghalhekk "jekk il-kunsens ikun gie moghti bi zball, jew mehud bi vjolenza, jew b' eghmil doluz [fit-test Ingliz: fraud]ma jkunx jiswa" [Art.974] u "L-eghmil doluz huwa motiv ta' nullita' tal-ftehim meta l-inganni maghmulin minn wahda mill-partijiet ikunu tali illi minghajrhom il-parti l-ohra ma kienitx tikkundtratta"[Art.981].

Illi f' materja ta' dolo fil-kamp civili japplikaw is-segwenti principji kardinali: [1] li l-ingann esercitat kien il-kawza determinanti li ta lok ghall-ftehim; [2] l-ezistenza ta'element specifiku kostitwit mill-ingann uzat; [3] in-necessita' tal-prova tad-dolo jew frode minn min jallegah.

Hawnhekk gie deciz li ajjonist / direttur li biegh proprjeta` tal-kumpannija bifrodi ghall-azzjonisti l-ohra tal-kumpannija kien qieghed jagixxi b'tali mod li l-kunsens tal-kumpannija kien affett minn ingann ta' natura determinanti; b' mod li jwassal ghall-inezistenza tal-kunsens legali da parti taghha meta dehret fuq il-kuntratt rapprezentata minn persuna mhux debitament awtorizzata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni