Reference: 2036/1999/1

Judgement Details


Date
22/06/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
KUMMISSARJU TA' L-ART vs BONAVIA RAYMOND ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ACCESSJONI, PROPRJETA` TAL-GVERN
Summary
L-art. 571 tal-Kodici Civili jghid hekk:

571. Jekk fit-tlugh ta' bini tigi okkupata b'bona fidi bicca mill-fond li jmiss ma' dak il-bini, u l-gar ikun jaf li qieghed isir dak il-bini, u ma jaghmilx opposizzjoni, l-art li tigi hekk okkupata u l-bini li jsir fuqha jistghu jigu ddikjarati ta' proprjetà ta' min bena, taht l-obbligu li jhallas lil sid l-art il-valur tal-wicc li jkun okkupa, u li jaghmel tajba kull hsara li tkun saret.

L-art. 3 ta' l-Att dwar it-Trasferiment ta' Artijiet tal-Gvern ighid illi "ebda art li tkun proprjetà tal-Gvern jew li hi amministrata minnu ma tista'tigi trasferita kemm-il darba dak it- trasferiment ma jsirx skond xi wahda mid-disposizzjonijiet" imsemmija aktar 'l isfel f'dak l-artikolu, izda fost dawk id-dispozizzjonijiet hemm dik fil-paragrafu(e) li tghid illi jkun jiswa trasferiment maghmul "skond xi ligi ohra li ghal dak iz-zmien tkun fis-sehh". Il-Kodici Civili wkoll huwa ligi fis-sehh, u ghalhekk tiswa wkoll il-kisba ta' proprjetà b'titolu ta' accessjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info