Referenza: 1425/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/07/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
ALCASONS & COMPANY LTD NOE vs TIGNE DEVELOPMENT COMPANY LTD NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPALT, RAGUNI TAJBA GHAT-TERMINAZZJONI TA` - APPALT, TERMINAZZJONI UNILATERALI TAL-APPALTANT
Fil-Qosor
Il-ligi tippreskrivi li, min jaghti appalt lil haddiehor, jista' jholl x'hin irid ilftehim ukoll jekk ix-xoghol ikun inbeda. Dan huwa jedd li jista' jigi ezercitat unilateralment, f'kull mument.

Fir-rigward tal-jedd tal-appaltant li jaghzel li jtemm il-kuntratt, il-ligi ma taghrafx bejn jekkkuntratt ta' kiri ta' xoghol u ta' industrija jkunx maghmul ghal zmien stabilit jew jekk ikunx maghmul ghal zmien indefinit jew minghajr terminu. Id-distinzjoni wahdanija maghmula mil-ligi taghna hija dwar jekk l-appaltant kellux raguni tajba jew le biex iwaqqaf lill-kuntrattur milli jkompli bix-xoghol.

Il-ligi tghid ukoll li hekk kif, min jaghti x-xoghol, jgharraf lill-appaltatur li jriditemm il-ftehim, dak l-avviz iservi biex iholl minnufih il-kuntratt, minghajr il-htiega ta' ebda konferma jew awtorizzazzjoni minn xi qorti.

Jidher ghalhekk li, meta l-appaltant jaghzel li jtemm qabel waqtu kuntratt ta' appalt u jaghti lill-appaltatur iz-zmien ta' avviz, ma tibqax aktar il-kwestjoni ta' jekk l-appalt intemmx jew le, imma biss jekk ir-raguni li ghaliha l-appaltant sejjisx l-ghazla tieghu fuq raguni tajba jew le biex iholl il-kuntratt. B'effett ta' ghazla bhal din jiddetermina jekk l-appaltatur ikollux jedd jitlob danni minhabba l-ghazla tal-appaltant.

Jekk il-kuntratt jinhall ghal raguni tajba, min jaghti x-xoghol huwa obbligat ihallas lill-appaltatur biss il-prezz tal-materjal li jkun intuza fix-xoghol li jkun lahaq gie konsenjat lil, u mizmum minn, min jaghti x-xoghol, liema prezz jithallas ukoll minn xi hlas akkont li l-appaltant ikun wettaq bil quddiemlill-appaltatur. Dan ghandu, min-naha tieghu, irodd lura lil min qabbdu jaghmel ix-xoghol dik il-parti mis-somma mhallsa lilu bil quddiem li tkun tisboq il-prezz tax-xoghol li lahaq sar u l-materjal uzat u moghti lill-appaltant.


Meta l-ligi ssemmi "raguni valida" wiehed irid jifhem din il-frazi fid-dawl tal-imgiba tal-appaltatur waqt l-ezekuzzjoni tal-appalt. Trid tkun raguni li tolqot direttament it-twettiq tar-rabta kuntrattwali tal-appaltatur mal-appaltant fis-sens tal-prestazzjoni (jew nuqqas taghha) tieghu taht il-kuntratt tal-appalt. "Raguni tajba", ghall-finijiet tal-artikolu 1640 tal-Kodici Civili ma tistax tinftiehem bhala "tajba ghall-appaltant ghax hekk jaqbillu". Li kieku dawk il-kelmiet kellhom jitfissru b'dak il-mod, ikunu jgibu fix-xejn id-dispozizzjonijiet ohrajn tal-istess artikolu dwar il-kumpens dovut lill-appaltatur.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni