Referenza: 15/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/06/2004
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
FARRUGIA SACCO LINO
Partijiet
LANZON VICTOR ET NOE vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLU 39 TAL-KOSTITUZZJONI TA MALTA - ARTIKOLU 6 TAL-EWWEL SKEDA TAL-KAP 319 DWAR IL-KONVENZJONI EWROPEA GHAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM - DRITT GHALL-ASSISTENZA LEGALI
Fil-Qosor
F' dan il-kaz, ir-rikorrent talab lill-Qorti biex (1) tiddikjara illi kien hemm vjolazzjoni ta' l-artikoli 39 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u ta' l-Artikolu 6 ta' l-Ewwel Skeda tal-Kap 319 dwar il-Konvenzjoni Ewropea ghad-Drittijiet tal-Bniedem waqt l-interrogatorju tar-rikorrent Matthew Lanzon, (2) tiddikjara l-istqarrija tieghu inammissibbli u (3) jinghata kumpens xieraq ghal dawn il-lezjonijiet tad-drittijiet fondamentali.

Fis-sistema taghna s'issa l-Ligi ma ttik l-ebda dritt ghall-assistenza ta' avukat meta qed tkun interrogat. Pero' din is-sena gie promulgat Att tal-Parlament, li l-parti kbira minnu dahal fis-sehh fl-1 ta' Mejju 2002, li jipprovdi ghall-assistenza legali lil kull persuna interrogata mill-Pulizija. Malli jidhol fis-sehh l-Artikolu partikolari ta' l-emendi, l-imputat ikollu dritt li jkun assistit minn avukat. Izda jekk huwa jibqa' sieket, allura l-Qorti tkun tista' taghmel certi inferenzi meta tigi biex tindirizza lill-gurati jew taqta' l-kaz.

Din il-Qorti tiddikjara illi ma kien hemm l-ebda vjolazzjoni tad-drittijiet fundamentali tar-rikorrenti kif elenkati fir-rikors promotur taghhom u cioe' dawk naxxenti mill-Artikolu 39 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u mill-Artikolu 6 tal-Ewwel Skeda tal-Kap. 319 dwar il-Konvenzjoni Ewropeja waqt l-interrogatorjutar-rikorrent Matthew Lanzon; tastjeni milli tippronunzja ruhha dwar l-ammissibbilita` o meno ta' l-istqarrija rilaxxjata mill-istess rikorrenti Matthew Lanzon sabiex din il-kwistjoni tigi hekk deciza mill-Qorti kompetenti jekk ikun il-kaz; u tichad it-talba tar-rikorrenti ghal ghotja ta' kumpensxieraq.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni