Referenza: 541/1993/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/05/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
BUHAGIAR JOSEPH ET vs MICALLEF GEORGE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SERVITU`, DRITT JISTA` JIGI KOSTITWIT BISS MIS-SID TAL-FOND SERVJENTI - SERVITU`, LIGIJIET SPECJALI U REGOLAMENTI TAL-BINI - UZU, KIF JISTA` JIGI AKKWISTAT
Fil-Qosor
Id-dritt ta' uzu ta' bejt huwa servitu' mhux kontinwu, kif inhu s-servitu' ta' moghdija, u dan peress li ghall-ezercizzju tieghu hu mehtieg filwaqt il-fatt tal-bniedem (artikolu 455(3) tal-Kodici civili), u jista' jinghad ukoll li hu servitu' li ma jidhirx, peress li m'ghandux sinjali li jidhru ta'l-ezistenza tieghu (artikolu 455(5) tal-Kodici Civili). Bhala servitu' mhux kontinwu u li ma jidhirx, l-istess servitu' jista jigi akkwistat biss b'sahha ta' titolu, u ma jistax jigi stabbilit bil-preskrizzjoni jew bid-destinazzjoni ta' sid ta' zewg fondi (artikolu 469(1) tal-Kodici Civili). Dan ifisser li l-atturi jridu juru titolu validu ghall-akkwist ta' dak is-servitu, u dan it-titolu ta' uzuta' bejt irid jirrizulta derivattiv mill-proprjetarju ta' dak il-bejt, ghax huma biss is-sidien tal-proprjeta' li jistghu jistabilixxu servitujiet (artikolu 454 Kodici Civili).

Id-dritt ta' servitu' jrid jinholoq mis-sid, u jekk is-sid ma jkunx parti fuq dak il-kuntratt, dak l-stess kuntrattikun res inter alios acta fil-konfront ta' l-awturi tal-konvenuti, sidien tal-bejt in kwistjoni.

Billi wiehed jakkwista fond bhala li jgawdi dritt ta' passagg fuq fond kontigwu, ebda prova ma tidderiva favur tieghu mill-att ta l-akkwisit, ghaliex id-dikjarazzjoni tal-venditur fis-sens illi l-fond minnu trasferit igawdi dritt ta' passagg fuq fond kontigwu, ma tiswa xejn bhala titolu li tirrikjedi l-Ligi, jekk is-sid tal-fond pretiz serventi ma jkun ha ebda parti f'dak l-att.

Jekk nonostante dak li l-partijiet jiftiehmu f'kuntratt, il-ligi ma tippermettix dak li jigi pattwit, dikl-obbligazzjoni ma tistax tidhol fis-sehh u dana minhabba att amministrattiv li hi ekwivalenti ghall-forza maggura. Kwindi is-sid, la darba bhala sid ta' l-arja tal-blokk, irriserva d-dritt li jibni sular iehor, u la darba l-permess ghas-sular il-gdid seta' jinhareg biss u fil-fatt kien ta' 'penthouse', u mhux permess bil-ligi u r-regolamenti ta' l-Ippjannar uzu permanenti ta' bejt ta' 'penthouse', ma jistax jinstab responsabbli talli mhux qed jippermetti lill-atturi juzaw il-bejt tal-'penthouse', ghax bhala fatt, mhux il-konvenuti qed icahhdu lill-atturi minn dan l-uzu, imma l-ligi u r-regolamenti ta' l-Ippjanar.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni