Referenza: 309/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/04/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
BANK OF VALLETTA P.L.C. vs ATTARD ALFRED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BEJGH IN SUBBASTA, GRADWAZZJONI TAL-KREDITURI - BEJGH IN SUBBASTA, OPPOSIZZJONI TA` TALBA GHALL-KOMPENSAZZJONI
Fil-Qosor
Il-fatt li kreditur jibda proceduri ghas-subbasta, ma jakkwistax b'daqshekk privilegg jew kawza ta'preferenza, u huwa xorta jibqa jzomm il-pozizzjoni tieghu fl-ordni tal-kredituri li jkunu qed jikkonkorru fuq somma depozitata. L-uniku privilegg li taghtieh il-ligi bl-artikolu 2003 u 2004 tal-Kodiici Civili, huwa ghall-ispejjez gudizzjarji li jsiru "fl-interess tal-kredituri kollha, fosthom l-ispejjez mehtiega sabiex isir il-bejgh tal-beni u l-qsim tal-prezz taghhom". Il-ligi lanqas taghti lil dak il-kreditur ezekutant privilegg ghall-ispejjez minnu inkorsi ghall-kanonizazzjoni tal-kreditu tieghu, ghax ghalkemm l-artikolu 337(2) tal-Kap 12 tal-Ligijiet ta' Malta, jitlob li meta min jixtri l-proprjeta' b'subbasta ma jkunx l-esekutant, dan ghandu jiddepozita l-ispejjez li l-esekutant ikun ghamel ghall-kanonizazzjoni tal-kreditu tieghu u ghall-irkant, il-ligi ma tfornix lill-ispejjez ghall-kanonizazzjoni tal-kreditu b'xi privilegg specjali. Anzi, l-artikolu 2004 (2) tal-Kodici Civili jghid li "l-ispejjez li l-kreditur jaghmel ghall-kreditu tieghu nnifsu u li mhumiex ta' gid ghall-kredituri l-ohra, jitiqesu bhala accessarju tal-kreditu stess", u imbaghad l-artikolu 2095 ta' l-istess Kodici Civili jkompli jiddisponi li

Fl-istess grad li fih ikun imqieghed kreditu, jitqieghdu l-imghaxijiet ta' dak il-kreditu, l-ispejjez ta' l-iskrizzjoni u l-ispejjez maghmulin, meta hu mehtieg, biex il-kreditu jigi maghruf b'sentenza kemm-il darba dawn l-ispejjez ta' l-ahhar ma jkunux privileggati xort'ohra:

Ghalhekk kreditur li jibda proceduri ghal bejgh in subbasta m'ghandux jeddjopponi ghal kompensazzjoni animo compensandi maghmula minn kreditur ipotekarju jew privilegjat lijkun gradat ahjar minnu. Min jaghmel din it-tip ta' opposizzjoni huwa passibbli ghad-danni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni