Referenza: 54/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/03/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ZAMMIT NAZZARENO ET vs FALZON JOSEPHINE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AUDI ALTERAM PARTEM - AUDI ALTERAM PARTEM, NUQQAS DA PARTI TA` MIN IQAJJEM L-ILMENT - AUDI ALTERAM PARTEM, ZBALL TA` L-AVUKAT TAL-PARTI LI TQAJJEM L-ILMENT
Fil-Qosor
Meta parti f'kawza ma tkunx inghatat l-opportunita` li tinstema' fuq il-meritu jew li tezawrixxi l-provi kollha taghha tkun tezisti fir-rigward gustifikazzjoni procedurali biex f'dan il-kaz is-sentenza tigi dikjarata nulla u b'hekk jigi rivendikat id-dritt taghha. Gie osservat f'dan il-kuntest illi"din mhiex kwestjoni ta' semplici forma fl-liema kaz il-Qorti ma kienetx tannulla s-sentenza fil-meritu hlief jekk ikun jidhrilha li, fis-sustanza, ma kienetx gusta, imma si tratta ta' kaz fejn is-sentenza fil-meritu ma messhiex u ma setghetx legalment tinghata meta nghatat".

L-esperjenza ta' tant snin fil-professjoni turi, anke minghajr ma din il-Qorti ma tnaqqas xejn mill-korrettezza tal-verbali registrati, illi minhabba l-volum enormi tax-xoghol li jkun ghaddej fl-awla spiss drabi jigri illi wiehed ikun sema' data li jahseb li tkun dik tad-differiment tal-kawza tieghu, mentri tinghad ghal xi kawza jew materja ohra. Jista' jkun ukoll, u dan lanqas ma hu rari, illi l-avukat li jkun, jannota data zbaljata fid-djarju tieghu, spiss drabi affollat b'listi tal-kawzi li jkollu, jew ifixkel data ta' differiment ta' kawza ma' ohra. Fil-verita` hadd ma hu immun minn dawn l-izbalji u jokkoru anke lill-avukat l-aktar metikoluz u ordinat. Zbalji li spiss drabi jwasslu biex wiehed involontarjament ikun naqas milli jattendi u b'hekk il-parti tigi inevitabilment ippregudikata, anke fejn mhux bi htija taghha, jew ghal xi raguni ohra addebitata lilha.

Huwa dejjem ahjar, fejn tidhol il-gustizzja, u minghajr ma jcedi ghall-indulgenza zejda, li wiehed semmai jippekka fuq in-nahatal-generosita` mal-parti li thossha aggravata, u dan biex kulhadd ikun sodisfatt li l-gustizzja mhux biss qeghda ssir imma qeghda ssir manifestament.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni