Reference: 3478/1996/1

Judgement Details


Date
18/02/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BORG BONACI MARQUITA ET vs RJC CATERERS LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, JINKLUDI L-ACCESSORJI TA` L-OGGETT MIBJUGH - BEJGH, KUNSINNA TA` ACCESSORJI
Summary
Il-bejgh jikkomprendi d-drittijiet kollha ta' l-oggett vendut anke jekk dawn ma jkunux imsemmija espressament fil-kuntratt. Dan del resto jipprecizah espressament l-Artikolu 1398 tal-Kodici Civili lia propozitu jistipula illi "fl-obbligu tal-kunsinna tal-haga jidhol ukoll l-obbligu tal-kunsinna ta' l-accessorji u ta' dak kollu li ghandu jservi ghall-uzu ta' dejjem tal-haga nfisha";

Bil-kelma "accessorju" wiehed ghandu jifhem id-dipendenzi kollha tal-haga mibjugha u ghalhekk b'accessorjita' immobbli mibjugh wiehed ghandu jifhem il-hwejjeg kollha li jiddependu minnu u li minghajrhom ix-xerrej ma jkunx jista' jkollu l-istess tgawdija li kellu l-venditur.

Din kienet kawza li kienet tirrigwarda l-bejgh ta' hanut li kien jifforma parti minn bini akbar. It-tabella tal-hanut kienet imwahhla ma parti tal-bini li ma gietx trasferita mal-hanut. Il-Qorti qieset li l-konvenuta akkwistat flimkien max-xiri tal-fond proprju adebit bhala confectionery/bakery is-servitu ta' l-uzu tal-hajt estern fejn kienet imwahhla t-tabella.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info