Referenza: 916/1996/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/11/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Partijiet
ZAMMIT GERALD DENTISTA vs BORG ALFRED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
INTERESS GURIDIKU, BINI MHUX SKOND IL-PERMESS - INTERESS GURIDIKU, KONTESTAZZJONI TA` PERMESS JEW LICENZJA KONCESSI LIL TERZ - SERVITU`, GHAL UTILITA` PRIVATA - SERVITU`, GHAL UTILITA` PUBBLIKA - SERVITU`, LIGIJIET SPECJALI U REGOLAMENTI TAL-BINI
Fil-Qosor
Ir-regolamenti tal-bini u l-permessi li jinhargu tahthom joholqu zewg relazzjonijiet: (a) wahda amministrativa bejn l-awtorità u dak li lilu jinhareg il-permess tal-bini, u f'din ir-relazzjoni terzima jistghux jindahlu; u - fil-kaz biss illi mir-regolamenti johorgu servitujiet legali fuq fond servjenti favur fond dominanti - (b) relazzjoni civili tan-natura ta' servitù bejn il-girien, sidien privati.

Minn dan isegwi li l-permess, li hu espressjoni tar-relazzjoni li sejjahnielha amministrativa, ma jinteressax lit-terzi, ghax la jzid u lanqas inaqqas id-drittijiet taghhom. Ukoll jekkbini jsir skond il-permess, ma jfissirx b'hekk li jista' jirfes drittijiet ta' terzi, fosthom servitujiet.

Li wiehed ikun irid jara huwa jekk il-permess mahrug favur il-konvenut johloqx servitu` favur il-fond ta' l-attur; ikun biss jekk inholoq dak is-servitù illi wiehed ikun jista' jara jekk, mhux semplicement jekk tharsux il-kondizzjonijiet tal-permess - ghax dik hija haga li tinteressamhux lill-attur izda lill-awtorità pubblika li harget il-permess -, izda jekk, ghax ma tharsux il-kondizzjonijiet tal-permess, kienx hemm ksur tal-jedd ta' servitu` favur l-attur.

F'dan il-kazl-awtorita` kompetenti bidlet il-kondizzjonijiet fil-permess tal-konvenut biex ghamlithom differentiminn dawk relativi ghall-bini l-iehor fl-istess triq. Din hija haga li l-awtorità kompetenti setghet taghmilha, u l-Qorti irriteniet li r-rimedju ta' l-attur jekk hass ruhu aggravat b'dak il-bdil makienx din l-azzjoni izda rimedju taht il-ligi li tirregola l-hrug tal-permessi, specifikament l-Attta' l-1992 dwar l-Ippjanar ta' l-Izvilupp Kap. 356.

Jekk l-awtorità mwaqqfa bil-ligi approvat il-pjanta mressqa mill-konvenut, huwa ghal kollox irrelevanti jekk setghetx saret pjanta ohra li toghgob lill-attur. Id-dmir tal-konvenut, bhal ta' kull min irid jibni, huwa li jibni skond il-pjanti u l-kondizzjonijiet approvati mill-awtorità, u mhux bilfors approvati wkoll mill-gar.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni