Referenza: 221/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
24/10/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCICLUNA DAVID
Partijiet
CARACHI GEOFFREY vs FENECH SAVIOUR
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KONTUMACJA, AFFISSJONI F`FOND FEJN IL-KONVENUT MA JKUNX JIRRISJEDI AKTAR - KONTUMACJA, GUSTIFIKAZZJONI GHAL - KONTUMACJA, PRINCIPJI REGOLATURI - KONTUMACJA, RATIO TAL-ISTITUT
Fil-Qosor
L-istitut tal-kontumacja huwa msejjes fuq il-presuppost li l-imharrek, bin-nuqqas tieghu li jwiegebghax-xilja u t-talba tal-parti attrici, ikun wera dispett lejn is-sejha tal-Qorti biex jidher quddiemha, liema dispett il-ligi thares lejh bhala ghamil li jisthoqqlu piena - dik li ma jkunx jista' jindahal fit-tressiq ta' provi - bhala element ta' dizordni socjali.

Minhabba s-sanzjonijiet spiss irreversibbli li timporta pero`, ir-rigorozita` tal-procedura ghandha tigi applikata u nterpretata b'mod ristrettiv.

Il-kontumacja ma tistax tigi ritenuta gustifikata jekk kienet volontarja;

Anqas tista' tigi gustifikata jekk kienet almenu kolpuza;

Biex ikun hemm lok ghall-gustifikazzjoni hemm bzonn li tigi ppruvata kawza gusta;

Dina l-kawza gusta ghanda tkun tikkonsisti f'impediment legittimu;

L-impediment, biex ikun legittimu, ghandu jkun indipendenti mill-volonta` tal-kontumaci;

L-izball mhux impediment legittimu jekk ma jkunx zball invincibblighaliex jekk ikun vincibbli, allura jigi ekwiparat ghall-kolpa;

Dan l-impediment legittimu jista' jkun, kif intqal una necessita` impellente di chiamata ad altri doveri imprescindibili;

L-impossibilita` li wiehed jidher ghas-subizzjoni jew almenu d-diffikulta` gravi, biex tista' tikkostitwixxi impediment legittimu ghandha tkun fizika u eccezzjonalment biss tista' tkun morali.

Fejn il-Qorti tkun sodisfatta li ma kien hemm l-ebda nuqqas da parti tal-persuna notifikanda li jista' jammonta ghall-culpa - kif hu fil-kaz prezenti - anki ghax ma jistax ikun hemm culpa fejn ma kienx hemm il-konoxxenza tan-notifika tal-att bhala fatt, ma ghandu jkun hemm l-ebda ostakolu li l-kontumacja titqies li giet gustifikata.

Hawnhekk il-konvenut gie ammess sabiex jiddefendi l-kawzaminkejja l-kontumacja tieghu peress illi l-affissjoni tac-citazzjoni kienet saret f'fond fejn hu makienx ghadu jirrisjedi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni