Reference: 44/1996

Judgement Details


Date
30/10/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A., CAMILLERI GINO, SCICLUNA DAVID
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs FRANCIS SIVE CIKKU FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 493 TAL KAP 9 - ARTIKOLU 494 TAL KAP 9 - OMICIDJU VOLONTARJU
Summary
Kull wiehed mill-gurati jista', billi jaghti r-raguni, jirrakkomanda lill-akkuzat misjub hati, ghall-hniena tal-qorti; u din ir-rakkomandazzjoni tista' tigi milqugha mill-qorti, jew fl-applikazzjoni tal-ligi, jew billi tikkomunikaha lill-President ta' Malta f'rapport li taghmel ghaldaqshekk, jew f'xi wiehed mir-rapporti msemmija fl-artikoli 493 u 494. Il-kelma "jew" taghti lill-Qorti Kriminali d-diskrezzjoni li tuza kull wahda mill-ghazliet imsemmija.

Il-legislatur jippunixxi l-omicidju volontarju (u l-offizi volontarji fuq il-persuna) skuzabbli minhabba sahna ta' demm mhux ghaliex il-persuna tkun tilfet il-kapacita` li tirrifletti izda ghax il-gudizzju taghha dwar ic-cirkostanzi ta'madwarha u, fil-kaz ta' provokazzjoni, dwar dik il-provokazzjoni, ikun zbaljat b'mod li r-reazzjoni- li tibqa' dejjem wahda doluza - ghal dawk ic-cirkostanzi jew ghal dik il-provokazzjoni tkun sproporzjonata. Aktar ma jkun hemm sproporzjon, aktar il-piena ghandha tkun kbira.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info