Referenza: 39/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/10/2003
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
MALTA UNION OF TEACHERS ET vs SEGRETARJU PERM. TAL-PRIM MINISTRU
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, DRITT GHAL-LIBERTA` TA` GHAQDA PACIFIKA U GHAL-LIBERTA` TA` ASSOCJAZZJONI - TRATTAMENT DIFFERENTI BEJN GHAQDIET
Fil-Qosor
L-Artikolu 42(1) tal-Kostituzzjoni jipprovdi li:

Hlief bil-kunsens tieghu stess jew bhala dixxiplina tal-genituri hadd ma ghandu jigi mfixkel fit-tgawdija tal-liberta` tieghu ta' ghaqda u assocjazzjoni pacifika, jigifieri, id-dritt tieghu li jinghaqad pacifikament u liberament u jassocja ma'persuni ohra u b'mod partikolari li jifforma jew jappartjeni lil trade union jew unions jew assocjazzjonijiet ohra ghall-protezzjoni ta' l-interessi tieghu.

L-Artikolu 11(1) tal-Konvenzjoni jipprovdi li:

Kulhadd ghandu d-dritt ghal-libertà ta' ghaqda pacifika u ghal-liberta` ta' assocjazzjoni ma' ohrajn, inkluz id-dritt li wiehed jifforma u jidhol fi trade unions ghall-protezzjoni ta' l-interessi tieghu.

Kemm fl-artikolu tal-Kostituzzjoni kif ukoll f'dak tal-Konvenzjoni, il-formazzjoni ta', u s-shubija fi, trade unions hija moghtija certa enfazi.

Din l-enfasi fuq it-trade unions hija dovuta ghall-fatt li tali unions ghandhom rwol vitali fil-hajja socjali u demokratika tal-pajjiz. Issa, ma hemmx dubbju li, salv ghal dak li huwa permess fis-subartikolu (2) tal-Artikolu 42 u fis-subartikolu (2) tal-Artikolu 11, l-Istat ma jixtax ifixkel, direttament jew indirettament, il-formazzjoni ta', u l-ishubija fi trade unions.

Hija koncepibbli sitwazzjoni fejn l-Istat, anke fil-vesti tieghu ta' employer, billi jippenalizza membri ta' union partikolari minhabbaazzjoni industrijali u ma jippenalizzax membri ta' union ohra f'sitwazzjoni ta' azzjoni industrijalisostanzjalment simili, ikun qieghed effettivament ifixkel is-shubija fl-ewwel wahda bi ksur tal-Artikolu 42 tal-Kostituzzjoni u/jew l-Artikolu 11 tal-Konvenzjoni.

Dana kollu jiddependi fuq ic-cirkostanzi tal-kaz. Fil-fatt gie ritenut li jista' jkun hemm cirkostanzi fejn tali trattament differenti jista' jkun gustifikat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni