Reference: 1499/2001/1

Judgement Details


Date
30/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
J. & C. PISANI LIMITED vs NICHOLSONS THE SUPERMARKET LIMITED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DEJN, ASSUNZJONI TA` - GARANZIJA, DISTINZJONI BEJN ASSUNZJONI TA` DEJN U - GARANZIJA, FORMALITAJIET MEHTIEGA GHALL-VALIDITA` TA` - GARANZIJA, HRUG TA` CEKK MA JAMMONTAX GHAL - GARANZIJA, TRID ISSIR BIL-MIKTUB
Summary
Skond il-ligi - artikolu 1929 tal-Kodici Civili - "Il-garanzija ma tistax tkun prezunta izda ghandhatkun espressa". L-artikolu 1233 (1) (c) imbaghad izid li l-garanziji jridu jkunu bil-miktub "taht piena ta' nullita'."

Il-hrug ta' cekk ma jammontax ghal ghoti ta' garanzija u mhux prova wahduli l-pagatur accetta li d-debitu jkun tieghu. Meta jsir hlas b'cheque ta' kumpanija li ma tkunx id-debitrici, ma jfissirx b'daqshekk li d-debitu sar tal-kumpanija paganti u mhux ta' l-ewwel kumpanijadebitrici. Il-fatt li wiehed ihallas xi flus akkont ta' dejn, la mhux tieghu, ma jfissirx li huwa assuma dak id-dejn.

Il-figura ta' assunzjoni tad-dejn da parti ta' terz hija figura differentiminn dik ta' fidejussione, u min jassumi dejn, isir ko-debitur principali mal-ewwel debitur; din l-assunzjoni, tista' ssir anke verbalment, pero', trid tkun cara u inekwivoka. Il-kliem "ahna naghmlutajjeb ghalih" ma jindikawx assunzjoni ta' dejn, izda ghoti ta' garanzija, li, pero', hija nulla ghax ma tirrizultax bil-miktub.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info