Referenza: 41/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/10/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
CUTAJAR SAVIOUR ET vs BEZZINA FRANCIS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - FOND GHAL UZU KUMMERCJALI - LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - MAHZEN - LOKAZZJONI, BDIL TA` DESTINAZZJONI - ONERU TAL-PROVA - LOKAZZJONI, ELEMENTI MEHTIEGA SABIEX GARAGE JEW REMISSA JIKKWALIFIKAW BHALA HANUT GHALL-FINIJIET TAL-KAP. 69 TAL-LIGIJIET TA` MALTA - LOKAZZJONI, NON USO - ELEMENTI TA` - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` HANUT - LOKAZZJONI, NON USO FIL-KAZ TA` MAHZEN - LOKAZZJONI, PROTEZZJONI TA` KIRJA TA` MAHZEN TAHT IL-KAP. 69 - LOKAZZJONI, UZU TA` FOND GHAL SKOPIJIET KUMMERCJALI
Fil-Qosor
L-uzu bhala 'store' ta' fond mikri ghal skopijiet kummercjali ma jimportax kambjament tal-uzu kontrattwali in kwantu dan l-uzu jidhol fil-latitudni espressament permessa lill-inkwilin skond l-iskrittura li kkrejat il-kirja.

Sakemm iz-zewg kontraenti ma jkunux ftehmu fuq id-destinazzjoni tal-uzu tal-fond b'mod li jistabilixxu destinazzjoni esklussiva ghall-finijiet tal-kirja u c-cirkostanzima jkunux juru b'mod univoku li l-uzu kellu jkun ghal xi destinazzjoni partikolari, ma jistax jinghad illi l-inkwilin ikun marbut li juza l-fond ghal skop wiehed biss u ma jkunx jista' jaghmel uzu divers minn dak li jkun beda jaghmel.

Id-definizzjoni ta' "hanut" kienet tikkomprendi wkoll kullpost li fih tigi stivata l-merkanzija, kif il-kelma "magazzino" u "warehouse" ghandha tfisser.

Fil-verita` dak li "l-ligi ma jidherx li tikkontempla bhala "mahzen" protett minnha bhala "hanut"hu fond fejn wiehed jerfa' xi affarijiet, ikunu x'ikunu, imma aktarx fond fejn jinzammu "wares" jew"goods" konnessi man-negozju.

Hu minnu illi meta fond jinzamm maghluq ghal zmien twil huwa ma jkunx qieghed jigi uzat skond id-destinazzjoni tieghu u dan in-non-uso hu parifikat ghal kambjament fid-destinazzjoni tieghu.

Ma hemmx ghalfejn jigi wisq sottolinejat illi l-prova tal-bdil ta' destinazzjoni trid issir mis-sidien ghax kienu huma li kienu qeghdin jallegawha. Din il-prova necessarjament timponi (1) il-kostatazzjoni certa illi l-fond inkera ghal certa determinata destinazzjoni (f'dan il-kaz l-unika certezza kienet id-destinazzjoni kummercjali tal-fond); (2) illi l-inkwilin, fil-kors tal-kirja, biddel dik id-destinazzjoni billi beda juza l-fond ghal skop divers minn dakli ghalih kien miftiehem li kellu jintuza, dana fil-parti principali tieghu (tibdil dan li fil-kaztaht ezami ma rrizultax); u (3) li, jekk dan sehh, dan ma kienx gara bl-akkwiexxenza u l-kunsens espress jew tacitu tas-sidien.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni