Referenza: 306/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/10/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
SCERRI CARMELO vs DARMANIN ESTHER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KOLLIZJONI, META KAROZZA TKUN GHADDEJJA MINN NAHA L-HAZINA TAT-TRIQ - KOLLIZJONI, SEWWIEQ GHANDU JADOPERA DAWK IL-MEZZI KOLLHA BIEX JIGU EVITATI ANKE IL-KONSEGWENZI TAN-NUQQAS TA` HADDIEHOR - KOLLIZJONI, VALUR PROBATORJU TA` L-ISKIZZ - PROVA, VALUR PROBATORJU TA` L-ISKIZZ F`INCIDENT STRADALI
Fil-Qosor
Huwa indubitat illi f'kazijiet ta' kollizjoni l-iskizz dejjem gie meqjus bhala element importanti tal-provi, ad eccezzjoni tas-sitwazzjonijiet fejn ikun jidher ovvju illi dan ma jkunx gie redatt sewwau jkun jonqsu indikazzjonijiet li ma jistghux jitqiesu traskurabbli. L-importanza ta' dan id-dokument giet ravvizata anke fil-kaz fejn dan ma jkunx gie mahluf mis-surgent li rredegieh.

Hekk gie rimarkat illi anke fejn dan hu l-kaz, eppure "hu wkoll veru li dan gie preparat in situ a tempo vergine u hadd ma ressaq dubbju dwar l-integrita` tas-surgent. Dan tal-ahhar huwa recorder tar-'resgestae' u hu fid-dover qabel xejn, bhala parti mill-investigazzjoni tieghu, li jigbor il-fatti rilevanti kif irrizultawlu materjalment u jirregistrahom fl-iskizz ta' l-okkorrenza. Allura meta skizz ikun maghmul b'mod professjonali, u fejn indikat, to scale jew almenu b'ezatezza, l-qisien importanti, u ma jkunx hemm kontestazzjoni dwaru mill-partijiet in kawza, dan l-iskizz ghandu jittiehed li jaghmel prova ta' dak li juri.

Huwa pacifiku illi driver li jsuq minflok fuq ix-xellug tat-triq,kif iridu r-regolamenti, fuq il-crown of the road jew addirittura fuq in-naha hazina tat-triq, mhuxdeciziv ghas-soluzzjoni tal-kwestjoni liema driver kien il-htija tal-kollizzjoni. Ghaliex il-vjolazzjoni ta' regolament stradali di per se ma jfissirx awtomatikament responsabilita` civili.

Huwa del resto principju ben akkolt fil-ligi illi min ikun qieghed isuq vettura ghandu jadopera dawk il-mezzi kollha biex jigu evitati anke il-konsegwenzi tan-nuqqas ta' haddiehor. Jekk ma juzahomx ikun hu wkoll legalment responsabbli.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni