Referenza: 1131/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/10/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
CAUCHI ALFRED vs XUEREB JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET, ELEMENTI NECESSARJI GHAL RINUNZJA TA` - DRITTIJIET, RINUNZJA GHAL - ECCEZZJONIJIET, INKOMPATIBILITA` BEJN IL-PRESKRIZZJONI U L-ECCEZZJONI LI L-AMMONT MITLUB HUWA EZAGERAT - LOKAZZJONI, FTEHIM LI JMUR KONTRA D-DISPOSIZZJONIJIET TAL-KAP. 158 TAL-LIGIJIET TA` MALTA - ORDINANZA LI TNEHHI L-KONTROLL TAD-DJAR, DEKONTROLL WAQT IL-LOKAZZJONI - PRESKRIZZJONI, INKOMPATIBILITA` MAL-ECCEZZJONI LI L-AMMONT MITLUB HUWA EZAGERAT
Fil-Qosor
Ir-rinunzji huma di stretto diritto u ghandhom jirrizultaw minn fatti assolutament inkonciljabbli ma' konservazzjoni tad-dritt u li juru l-volonta' preciza ta' rinunzja. Kwindi ma jistax jigi konkluzilli jkun hemm rinunzja tacita jekk mill-provi ma jkunx hemm indizji cari u assoluti li l-volonta' tal-persuna jew persuni tbiddlet. Ghandu jsegwi minn dan kollu li jekk l-indizzju u l-fatti jhallu dubju dwar il-volonta' tal-persuna, dan ghandu jittiehed kontra l-ezistenza tar-rinunzja.

Kullobbligazzjoni assunta mis-sid il-kera fuq skrittura li l-kera mhux ser tkun mibdula dment lil-inkwilin jibqa' fil-fond, kienet nulla u invalida u ma kienetx tipprekludi lis-sid il-kera milli jezercitad-dritt tieghu li jitlob zieda fil-kera ai termini tal-Att XXIII tal-1979.

Gie kemm-il darba deciz mill-Qrati taghna li d-disposizzjonijiet tal-ligi dwar fondi dekontrollati inkorporati fl-Att XXIII tal-1979, japplikaw anke jekk id-dekontroll jigi akkwistat wara li tkun gia bdiet il-kirja;il-ligi, qalu l-Qrati, hi interessata x'jigri fil-kors jew fit-tmiem ta' lokazzjoni ta' fond dekontrollat, u mhux kif kienet is-sitwazzjoni meta bdiet il-kirja. Intqal b'mod car li meta fond mikri jigi dekontrolalt, l-effetti ta' dak id-dekontroll jistghu jcahdu lill-inkwilin minn certi drittijiet li kellu meta sehh il-kuntratt ta' lokazzjoni.

Kif intqal diversi drabi mill-Qrati taghna, ikun hemm interruzzjoni tal-preskrizzjoni u kwindi rinunzja ghall-istess meta d-debitur ma jichadx lihu debitur, izda jikkontesta l-ammont li jkun gie mitlub ihallas.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni