Reference: 184/1986/1

Judgement Details


Date
03/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
ENGERER JOSEPH J. ET NOE vs DEBONO JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT, META L-PARTIJIET JIFTEHMU LI FTEHIM BIL-FOMM GHANDU JITNIZZEL BIL-MIKTUB
Summary
Hi disposizzjoni espressa tal-ligi illi "jekk il-partijiet ikunu ftehmu li l-ftehim bil-fomm ghandujitnizzel bil-mitkub, hu prezunt li huma riedu jassoggettaw il-validita` tieghu ghat-tharis ta' dikil-formalita`" (Artikolu 114 tal-Kodici tal-Kummerc);

Dan ifisser illi qabel ma tigi iffirmata l-iskrittura ma jistax jinghad illi l-ftehim hu perfett.

L-artikolu suddett tal-Kodici tal-Kummerc johloq presunzjoni fis-sens illi meta ftehim verbali jsir bl-intiza li ghandu jigi redatt bil-miktub, u l-iskrittura imbaghad ma ssirx, il-ftehim mhux validu; ghax meta gie miftiehem illi l-ftehim verbali kellu jigi mnizzel bil-miktub, hu prezunt li l-partijiet riedu jassoggettaw il-validita` tal-ftehim ghat-tharis ta' dik il-formalita`.

Il-presunzjoni mhix juris tantum imma juris et de jure, u hija ntiza biex tipprevedi u tiddirimi l-kwestjonijiet fil-kummerc, u ghalhekk tipprevjeni l-kawzi, b' mod li dik il-presunzjoni ma tistax titwaqqa' bi provi testimonjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info