Reference: 10/2000

Judgement Details


Date
06/10/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A., PACE RAYMOND C., SCICLUNA DAVID
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs EMANUEL SIVE LELI CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ELEMENTI ESSENZJALI
Summary
Kif sewwa rriteniet l-Ewwel Qorti, dak li l-ligi trid hu li "r-reat jigi deskritt fis-sustanza, jigifieri fl-elementi essenzjali tieghu, bl-istess mod bhal ma hu deskritt fil-ligi, u mhux necessarjament li jintuzaw l-istess kliem ezatti li hemm fil-ligi jew kull kelma li hemm fil-ligi". Ghalhekk fejn kap f'att ta' akkuza jallega reat li ma jezistix fil-ligi taghna, dak il-kap huwa null. Izda fejnreat li jezisti fil-ligi taghna ma jigix deskritt akkuratament, izda "fis-sustanza" tali kap jiddeskrivi r-reat in kwistjoni, allura dak ma jgibx in-nullita` izda, ghall-fini ta' aktar kjarezza, tista' tigi ordnata korrezzjoni mill-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info