Referenza: 1074/1993/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/10/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCICLUNA DAVID
Partijiet
BEZZINA PERIT ALEXANDER ET vs MIZZI JOSEPH NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AVUKAT, NATURA TAR-RAPPORT MAL-KLIJENT - IMGHAX, IN LIQUIDANDIS NON FIT MORA - IMGHAX, META TALBA GHALL-HLAS TA` DANNI HIJA MAGHRUFA JEW FACILMENT DETERMINABBLI - PERIT, NATURA TAR-RAPPORT MAL-KLIJENT - PERIT, RESPONSABILITA` EX CONTRACTU - TABIB, NATURA TAR-RAPPORT MAL-KLIJENT
Fil-Qosor
Min iqabbad perit jew avukat ghall-ghajnuna professjonali tieghu, ma johloqx kuntratt ta' appalt.

Ir-relazzjoni ta' klijent ma' professjonist tixbah aktar dik ta' mandat u, fil-fatt, il-Qratitaghna, per ezempju dejjem qiesu l-avukat bhala l-mandant tal-klijent u mhux xi forma ta' kuntrattur tieghu! Perit, tabib u avukat mhux xoghol jaghtu, izda servizz, tant hu hekk li l-professjonist mhux obbligat li jgib fit-tmiem dak li jitlob minnu l-klijent, izda li jaghti l-ahjar hila tieghu biex iwassal il-klijent ghat-tmiem mixtieq. Kuntrattur imqabbad biex jibni dar irid jikkompleta l-inkarigu tieghu b'success ghax, altrimenti, jkun responsabbli ghad-danni; izda avukat li jitlef kawza jew tabib li jmutlu pazjent mhux responsabbli ghad-danni diment li jkun agixxa skond in-normi stabbiliti fil-professjoni rispettiva. Hekk ukoll xoghol ta' perit huwa ta' pariri u supervizjoni, izda mhux hu li effettivament iwettaq ix-xoghol; ta' dan huwa responsabbli l-kuntrattur. Kwindi, l-kuntratt ta' locatio operis mhux applikabbli ghalih.

Oltre dan, meta l-ligi tistabilixxi l-hlasijiet li l-perit huwa intitolat ghalih f'kaz ta' terminazzjoni tal-inkarigu tieghu, u dan b'certa dettal, mhux lecitu li wiehed jirrikorri ghall-generalita' tal-artikolu 1640(2). Dak il-provvediment ighid li meta appalt jigi terminat, l-appaltatur ghandu jigi kumpensat sa mhux izjed mill-qliegh li seta' ghamel kieku kompla bl-appalt. It-tariffa K tal-kapitolu 12 tal-Ligijiet ta' Malta, hija aktar specifika u titkellem b'mod dettaljat dwar il-hlasijiet dovuti lill-periti meta l-inkarigu lilhom moghti jigi terminat. Kwindi l-esponenti ma jhossx li l-artikolu 1640 jista jservi ta' gwida ghall-kaz. .. ."

Il-principju in illiquidis non fit mora mhuwiex applikabbli fejn id-dejn huwa cert jew jista' facilment determinat mid-debitur.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni