Reference: 3150/1996/1

Judgement Details


Date
03/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BONNICI GIUSEPPE ET vs INCORVAJA LEONARD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RITRATTAZZJONI, PROVI FOLOZ - RITRATTAZZJONI, QERQ
Summary
Huwa principju accettat mill-Qrati taghna illi "provi foloz, ghall-finijiet tar-ritrattazzjoni, humadawk li dolozament juru bhala veru dak li ma hux veru, bhal fil-kaz ta' testimonjanza falza, u mhuxkwalunkwe zball ta' fatt jew ta' gudizzju li fih ikun inkorra xi xhud jew perit"

F' kawzi ta' din ix-xorta huwa essenzjali illi jigi dikjarat bi precizjoni u b' mod specifiku liema huma dawkil-provi li kellhom jitqiesu foloz. Dan hu vitali f' kawzi bhal dawn proprju "ghaliex is-sentenza finali fil-kawza fejn tigi dikjarata l-falsita` trid isservi bhala l-bazi prestabilita` u l-punt ta'partenza sod u definit tal-proceduri tar-ritrattazzjoni vera u proprja. F' dawn il-proceduri il-falsita` fil-limiti li tkun giet dikjarata b' sentenza ma tkunx izjed miftuha ghad-diskussjoni jew ghad-dubbju, anke jekk in generali imiss lill-ewwel stadju tal-procedura tar-ritrattazzjoni vera u propria li jigi kkunsidrat x' effett seta' kellha, jekk kellha, il-falsita` fuq id-decizjoni tal-hawza lijkun qed jintalab li tigi ritrattata";
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info