Reference: 646/1998/1

Judgement Details


Date
02/10/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
HASSAN AHMED ATWA vs CAMILLERI JOANNA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZWIEG, REGISTRAZZJONI TA`
Summary
Skond id-dispozizzjoni ta' l-artikolu 237 tal-Kap 16, li jipprovdi li:-

"L-atti taz-zwieg ghandhom jinkitbu u jigu ffirmati kif provdut fl-artikolu 293".

In effetti skond l-artikolu 293u 294 tal-Kap 16 hemm provdut il-passi li l-istess konjugi ghandhom jiehdu sabiex l-istess att taz-zwieg jigi debitament registrat, u l-formuli li ghandhom jintlew ghall-istess skop, bil-konsenja ta'l-att lid-Direttur tar-Registru Pubbliku.

L-importanza tal-istess registrazzjoni ma tistax tigi minimizzata, anzi r-registrazzjoni tal-istess hija vitali ghall-istatus legali ta' kull persuna ufil-kaz taz-zwieg dan huwa enfasizzat bid-dispozizzjoni ta' l-artikolu 12 (3) tal-Kap 255 tal-Ligijiet ta' Malta li jipprovdi li:-

"Zwieg ma jkollux effett ghal kull ghan tal-ligi u sakemm l-att taz-zwieg xieraq ma jkunx kompletat u konsenjat ghar-registrazzjoni skond id-dispozizzjonijiet ta' l-artikolu 293 u 294 tal-Kodici Civili".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info