Reference: 42/2003

Judgement Details


Date
18/07/2003
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs PAUL CARDONA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PROVA, KONFESSJONI TA` L-IMPUTAT - VALIDITA` TA` - PROVA, STQARRIJA TA` L-IMPUTAT - VALIDITA` TA` - PROVA, VALIDITA` TA` INTERROGAZZJONI
Summary
Il-fatt li persuna thossha bezghana jew imwerwra fil-kors ta' interrogatorju kondott b'mod regolari(1) minhabba l-fatt li tigi rinfaccjata bi provi (jew allegazzjonijiet) li jkunu juru (jew li jkunujaghtuha x'tifhem) li l-pulizija tkun taf kif verament graw l-affarijiet, jew (2) semplicement ghaxiddahhalha f'rasha (bla ebda raguni valida) li ser taqla' xeba' jekk ma tghidx certu affarijiet majgibx, bhala konsegwenza fil-ligi taghna, li dik l-istqarrija jew konfessjoni tkun involontarja. Il-qrati taghna dejjem irritjenew li biex konfessjoni titqies bhala involontarja (u ghalhekk inammissibbli) irid ikun hemm, bhala regola, ness ta' kawza u effett bejn minn naha l-agir tal-persuna f'awtorita` (il-persuna li tkun qed tinterroga) li tghid jew taghmel xi haga intiza biex thedded jew tbezza`, jew biex twieghed jew twebbel, jew li ragonevolment tammonta ghal minacca jew ghal promessa ta' vantagg, u minn-naha l-ohra dak li l-persuna interrogata tkun ammettiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info