Reference: 1157/2000/1

Judgement Details


Date
03/04/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
ROSSO SYLVIA vs GALEA ETIENNE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, MULTIPLIER - PERSUNA LI GHALQET IS-SITTIN SENA - DANNI, MULTIPLIER FIL-KAZ TA` MARA TAD-DAR - DANNI, XOGHOL TA` MARA TAD-DAR GHANDU VALUR EKONOMIKU - KOLLIZJONI, DOVERI TA` MIN ISUQ - PEDESTRIANS - KOLLIZJONI, DOVERI TA` PEDESTRIAN
Summary
Normalment, meta persuna taghzel li taqsam it-triq, tiehu fuqha r-responsabbilta' tal-ghamil taghha.Din ir-responsabbilta' tikber izjed jekk min jaqsam jaghmel dan mhux fuq zebra crossing. Din ir-responsabbilta' fuq il-passant, madankollu, ma tehlisx lis-sewwieqa mill-obbligu doppju li jkunu jafux'qieghed jigri fl-inhawi li minnu jkunu qeghdin isuqu u li jzommu kontroll tajjeb tal-karozza li tkun taht il-kontroll taghhom.

Izda meta s-sewwieq jaghmel sinjal lill-passanti biex ihallihom jaqsmu t-triq dan il-fatt jibdel il-piz tar-responsabbilta'.

Il-Qrati taghna ilhom zmien jaccettaw li mara mizzewga li ma kellhiex impieg jisthoqqilha tinghata kumpens ghall-griehi mgarrbin minnha f'incident dannuz, ghal dan il-fatt wahdu. L-istess jinghad ghall-kaz fejn il-persuna mgarrbatkun qabzet l-eta' tal-pensjoni.

Hawnhekk il-Qorti adottat multiplier ta' 10 snin ghal persuna li kellha 65 sena fil-jum ta' l-incident.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info