Reference: 2605/1999/1

Judgement Details


Date
28/03/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
AL SOUS ZIAD MOHAMMED vs AL SOUS RAPINETT NEE RAPINETT NADIA PEN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
FILJAZZJONI, DENEGATA PATERNITA` - SEPARAZZJONI DE FACTO JEW DE IURE - FILJAZZJONI, META R-RAGEL IKUN MIFRUD MINN MARTU
Summary
Ghal dak li jirrigwarda l-azzjoni ta' denegata paternita`, filwaqt li fl-Artikolu 70(1)(a) il-legislatur irritjena l-formulazjoni kif kienet tezisti qabel l-emendi introdotti bl-Att XXI ta' l-1993 u cjoe dik inferibilment ghan-nozzjoni ta' l-"impossibilita` fizika" minhabba allontanament jew accident iehor, fit-tieni subinciz (b) introduca l-kuncett aktar wiesgha tan-"non ko-abitazzjoni". Kuncettdan li barra s-sinifikat testwali tal-kliem "rega' inghaqad ma' martu, ukoll jekk temporanjament" jidentifika ruhu certament mal-fatt illi l-ko-abitazzjoni ggib naturalment iz-zamma fis-sehh, jew tigdid, tar-rapporti sesswali. Li jfisser illi jekk l-azzjoni tkun fondata fuq din l-ipotesi intiza dejjem bhala konvivenza konjugali fil-perjodu preskritt bejn it-tlett mitt jum u l-mija u tmenin jum qabel it-twelid, il-prova kuntrarja trid tissodisfa li fl-imsemmi perjodu kien hemm relazzjonijiet sesswali, deducibbli minn repristinar, anke temporanju, ta' konvivenza jew inkontru okkazjonali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info