Reference: 864/2000/1

Judgement Details


Date
28/02/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
VASSALLO LISA MARIE vs CAMILLERI PETER PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ZWIEG, NULLITA` MINHABBA DIFETT SERJU TA` DISKREZZJONI TA` GUDIZZJU
Summary
Id-difett serju ta' diskrezzjoni ta' gudizzju jirrigwarda nuqqas ta' maturita` volittiva u tal-fakoltajiet kritici u estimattivi. Tali difett jinabilita lil dak fost il-konjugi li jevalwa sostantivament id-drittijiet u d-dmirijiet essenzjali tal-hajja mizzewga.

Il-fatturi li jaghtu lok ghaldan id-difett jistghu jkunu multipli u varji. Kollokati fosthom hemm dawk relatati mal-personalita`individwali fil-kuntest taz-zwieg. Kjarament l-esenzjalita` ta-zwieg tikkonsisti fl-iskambju reciproku tal-partijiet bl-intiza li joholqu relazzjoni inter-personali ghal hajja komuni flimkien.

Biex wiehed jivvaluta din l-essenzjalita` l-indagini trid tkun kommizurata mal-funzjoni taz-zwieg.Fil-kaz konkret, imbaghad, dan l-ezami jrid isir in relazzjoni ghall-posizzjoni ta' l-attrici, litwiegeb l-interrogattiv jekk fuq il-fatti, issa skoperti, kienetx tikkuntratta z-zwieg jew dawn kienux jimpedulha l-izvolgiment tieghu.

Dak li allura ghandu jitqies il-punt determinanti ma jikkoncernax biss l-incidenza oggetiva tal-hajja konjugali izda wkoll l-aspett tal-materja in korrelazzjoni ghal dawk l-elementi soggettivi tal-konjugi li qed titlob l-impunjativa tal-kuntratt taz-zwieg.Elementi dawn li ghalkemm rizultanti ex post facto iz-zwieg iridu wkoll jigu apprezzati b'riferiment ghaz-zmien tac-celebrazzjoni taz-zwieg innifsu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info