Referenza: 280/2002

Dettalji tas-Sentenza


Data
11/03/2003
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA vs BORG NOEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
MANTENIMENT PENDENTE LITE, TERMINU TA` VALIDITA` TA` DIGRIET TAS-SEKOND` AWLA - MANTENIMENT, PROCEDURI KRIMINALI GHAL NUQQAS TA` HLAS TA`
Fil-Qosor
Is-Sekond Awla tal-Qorti Civili, fid-digriet taghha li bih tawtorizza lil xi parti biex tipprocedi ghall-firda personali quddiem il-Prim Awla, jew f'rikors sussegwenti pero` qabel ma jinbdew il-proceduri fil-kontenzjuz, tista' wkoll taghmel ordni ghall-hlas ta' manteniment pendente lite u dan l-ordni jkun validu kemm ghal matul il-proceduri quddiem is-Sekond Awla kif ukoll ghal matul il-proceduriquddiem il-Prim Awla dejjem, naturalment, sakemm dana l-ordni ma jigix revokat jew altrimenti mibdulminn wahda minn dawn il-qrati skond ma jkun il-kaz.

F'digriet bhal dan jista' jkun hemm, kifga inghad, ordni ghall-hlas ta' manteniment kif ukoll ordni ghall-kura u ghall-kustodja tat-tfal ughall-access ghalihom ghal dik il-parti li ma tkunx hekk fdata bil-kura u l-kustodja. Isegwi, ghalhekk, li l-fatt li jkunu ddekorrew is-sitt xhur ma jfissirx li dan id-digriet u dawk l-ordnijiet awtomatikament jiskadu. Salv l-effetti ta' rikonciljazzjoni bejn il-partijiet, dawk l-ordnijiet jibqghu validi sakemm ma jigux espressament revokati jew altrimenti mibdula mill-istess Sekond Awla jew mill-Prim Awla jew sakemm id-digriet ma jigix dikjarat null minn Qorti kompetenti.

It-terminu ta'xaharejn, li johrog mill-Artikolu 480(4) tal-Kap. 12 m'ghandux x'jaqsam mal-validita` tad-digriet jew ta' l-ordni ghall-hlas tal-manteniment. Dan it-terminu, jirreferi ghall-esegwibbilita` ta' dak id-digriet bil-mezz ta' xi att esekuttiv imsemmi fl-Artikolu 273 tal-Kap. 12. Il-fatt li d-digriet ma jibqax hekk esegwibbli bil-mezz ta' xi wiehed minn dawn l-atti ma jfissirx li dak id-digriet u l-ordni ghall-hlas tal-manteniment fih kontenut ikun skada ghall-finijiet tal-Artikolu 338(z) tal-Kodici Kriminali.

L-Artikolu 553 tal-Kap. 12, li jipprefiggi terminu ta' sitt xhur - qabel l-1983 kien ta' xaharejn - ghall-validita` ta' digriet ta' awtorizzazzjoni jew permess tas-Sekond Awla, japplika biss ghall-kazijiet ta' awtorizzazzjoni jew permess ghal xi konvenzjoni jew rinunzja, u mhux ukoll ghal digrieti sabiex wiehed jipprocedi fil-kontenzjuz ghas-separazzjoni personali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni