Referenza: 1190/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/02/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
MEILAQ FRANCIS ET vs BONNICI BRIAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI, DISKREZZJONI TAL-QORTI FL-APPLIKAZZJONI TAL-METODU ADOTTAT F`BUTLER V. HEARD - DANNI, MULTIPLIER - PERSUNA LI TKUN TAHT L-ETA` - DANNI, MULTIPLIER - WORKING LIFE EXPECTANCY GHANDU DEJJEM JITNAQQAS SABIEX JAGHMEL TAJJEB GHAC-C CHANGES AND CHANCES OF LIFE
Fil-Qosor
Il-principju kontenut f'Butler v. Heard ta' kif il-Qorti tasal ghal ammont ta' kumpens ghal lucrum cessans li ghandu jigi akkordat lid-danneggat huwa biss istrument li jiffacilita' l-ezercizzju tal-gudikant fil-komputazzjoni tal-"quantum", izda finalment huwa mholli fl-arbitrju tal-gudikant li jarali kemm jista' jkun d-danni jkunu jirriflettu dak li hu gust u xieraq fic-cirkostanzi.

Meta d-danneggjat ikun minuri il-perjodu mehud in konsiderazzjoni bhala "working life expectancy" ma seta'qatt jinkludi dak iz-zmien meta legalment il-minuri ma setghatx tahdem. Ghalkemm il-minuri setghetsaltwarjament tippercepixxi xi introitu minn xi attivitajiet (f'dan il-kaz 'photo sessions') dan majfissirx li l-parti responsabbli ghandha b'daqshekk tirrispondi ghat-telf f'zmien meta legalment l-istess minorenni kienet tiddependi mill-genituri taghha.

Il-kuncett ta' "the changes and chances of life" gie introdott biex proprju jiggustifika temperament fil-komputazzjoni tad-danni a bazital-principju li hadd ma jaf il-futur u, ghalkemm persuna tista' tghix sa eta` avvanzata, l-hajja tghallimna mod iehor. Ghalhekk fl-eventwalita` li d-danneggat, ghal xi raguni kompletament indipendenti mid-dizabilita` subita fl-incident, kellu jmut qabel ma jilhaq il-massimu tal-hajja lavorattiva tieghu, tkun saret ingustizzja mal-parti li kkawzat d-danni billi din tkun hallset ghall-perjodu metaeffettivament d-disabilita` tad-danneggat tkun ghal kollox irrilevanti billi dan ikun miet. Isegwi li d-danni li ghandhom jigu akkordati jridu jirriflettu l-bilanc li ghandu jintlahaq bejn d-dritt tad-danneggat u l-obbligu tad-danneggant. Tenut kont ta' dan isegwi li l-"working life expectancy" ma ghandux jigi, kif qatt ma gie, konsidrat kollu ghall-fini tal-fissazzjoni tal-"multiplier".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni