Referenza: 1116/1994/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/02/2003
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Partijiet
DINGLI DR KEVIN F NOE vs BONNICI DR JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SOCJETA` KUMMERCJALI, MIN GHANDU INTERESS GURIDIKU SABIEX JITLOB L-ISKWALIFIKA TA` DIRETTUR JEW SEGRETARJU - SOCJETA` KUMMERCJALI, SKWALIFIKA MILL-HATRA TA` DIRETTUR JEW SEGRETARJU - SOCJETA` KUMMERCJALI, SKWALIFIKA MILL-HATRA TA` DIRETTUR JEW SEGRETARJU - SENTENZA TA` QORTI BARRANIJA
Fil-Qosor
L-artikolu 125(b) tal-Ordinanza dwar is-Socjetajiet Kummercjali (li kien jitratta dwar skwalifika ta` persuna milli tinhatar bhala direttur u li llum gie sostitwit mill-Art. 142 ta' l-Att dwar il-Kumpanniji) ma jispecifikax min ghandu d-dritt ta' azzjoni, isegwi li kull persuna li ghandha l-interess mehtieg tista' tavvanza tali azzjoni.

Normalment, direttur jigi mnehhi mill-kariga tieghub'risoluzzjoni fil-kumpanija. M'hemmx dubju wkoll li s-socjeta` tista' tagixxi biex tnehhi diretturtaghha fuq il-bazi tal-iskwalifiki li ssemmi l-Ligi. L-istess azzjoni tispetta wkoll lir-Registratur tas-socjetajiet li ghandu dmir li jara li persuna li tigi kolpita b'dawk l-iskwalifiki statutorjima tibqax fil-kariga. Meta si tratta ta' kumpanija li fiha l-kontendenti it-tnejn ikunu diretturi,it-tnejn ghandhom singolarment lir-rapprezentanza guridika tal-kumpanija u t-tnejn (in fin dei conti, u jekk thares minn gewwa l-"corporate veil" ta' zewg kumpaniji esteri) huma fil-prattika s-sidienindaqs tal-kumpanija Maltija in kwistjoni, l-azzjoni biex tigi intavolata kawza ai termini tal-art.151 tista' tispetta wkoll lil kull wiehed minnhom.

Il-Ligi tipprovdi li persuna ma tkunx kwalifikata li tinhatar jew ikollha l-kariga ta' direttur ta' kumpanija jekk tkun instabet hatja ta' xiwiehed mir-reati li jirrigwardaw il-fiducja pubblika jew serq jew frodi jew ir-ricettazjoni ta' proprjeta` miksuba b'serq jew frodi li ssir xjentement.

Sentenza ta' qorti barranija li tkun sabet lil direttur ta' socjeta` Maltija hati ta' wiehed mill-imsemmija reati tkun tista' tintuza sabiex l-istess jigi skwalifikat ai termini ta' l-imsemmija disposizzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni