Reference: 988/2000/1

Judgement Details


Date
31/01/2003
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
PENELOPE LEE PRO ET NOE vs AGIUS JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
FILJAZZJONI, AZZJONI TAL-MINURI GHAR-RICERKA TA` STAT DIVERS MINN DAK INDIKAT FIC-CERTIFIKAT TAT-TWELID - FILJAZZJONI, PUSSESS TA` STAT LEGITTIMU
Summary
It-tifel ghandu dritt jitlob stat kuntrarju ghal dak li jaghtih l-att tat-twelid, u ebda limitazzjoni ohra ma timponielu l-ligi ghall-ezercizju ta' dik l-azzjoni ... L-unika limitazzjoni li tolqtu hija dik illi tolqtu meta huwa jkun jipposjedi stat konformi ma' l-att tat-twelid tieghu.

Din il-limitazzjoni hi dik stabbilita fl-Artikolu 81 tal-Kodici Civili. Hu ovvju li b'din id-disposizzjoni l-ligi tissubordina l-presunzjoni tal-paternita` ghall-presuppost ulterjuri li t-tifel huwa dikjarat bhala legittimu fl-att tat-twelid tieghu u ghandu pussess ta' stat li jaqbel ma' dan l-att.

Similment ghall-att tat-twelid il-pussess ta' stat jaghmel prova legali ta' l-istat ta' iben legittimu. Pero` dan ma ghandux ikun ta' xkiel ghal min irid jipprova mod iehor. Biex jissussisti l-pussess ta' stat dan irid jirrizulta minn gabra ta' fatti li fil-kumpless taghhom iservu biex jiddimostraw ir-relazzjoni bejn il-persuna li qed tressaq id-domanda u l-parentela li ghaliha jippretendi lijappartjeni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info