Referenza: 871/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/01/2003
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
GRASSO ALBERT vs MIFSUD BONNICI SALVINO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LIBELL, KORRISPONDENZA PRIVATA - LIBELL, KUNCETT TA` PUBBLIKAZZJONI
Fil-Qosor
L-element ta' pubblicita' huwa wiehed mit-tliet ingredjenti ewlenin li jsejsu l-azzjoni tal-libell.Kemm hu hekk, l-aspett tal-oggett pubblikat jew imxandar li jinghata pubblicita' johloq wahda mid-distinzjonijiet maghrufa bejn il-libell risarcibbli fl-azzjoni civili mill-malafama mahsuba taht id-dritt penali. Minbarra dan, l-azzjoni kriminali hija indipendenti mill-azzjoni civili, tant illi t-tnejn jistghu jsiru separatament, u huwa meqjus li ghandhom finalita' distinta. Il-ligi taghna tfisser bhala "pubblikazzjoni" kull att stampat li jigi jew jista' jigi komunikat jew imgharraf lil xipersuna.

It-tifsira moghtija fil-ligi taghna ghandha ta' bilfors titfisser fid-dawl ta' l-ghanijiet specjali li jimmira ghalihom l-Att dwar l-Istampa, jigifieri li jaghti harsien lil individwumilli jigi mzeblah jew malafamat minn xi haddiehor b'mezz stampat jew b'xandira. Ghalhekk, ghalkemmil-kelma "pubblikazzjoni" tidher li tinghata tifsira wiesgha fil-ligi taghna biex tinkludi kull mahu miktub, jidher li huwa ovvju li ittra privata mibghuta minn persuna lil persuna ohra ma tghoddx bhala pubblikazzjoni ghall-finijiet tal-ligi jekk fl-istess hin ma tigix jew mhux probabbli li tigi jew taqa' f'idejn terza persuna. Li kieku wiehed ifisser il-ligi mod iehor, ma jista' jkun hemm xejnli ma jistax ikun "ippubblikat" jew "imxandar".

L-awturi ewlenin meta jqisu t-tifsira moghtija lill-ligi ta' l-Istampa li minnha hija mehuda u miruta l-ligi taghna, jissuggerixxu li, fil-kaz ta' ittri privati, jinhtieg li jigu meqjusa tliet konsiderazzjonijiet ewlenin: (a) il-mod kif titwassal l-ittra; (b) il-mod kif tkun indirizzata u (c) l-gharfien tal-mittenti dwar il-procedura tad-destinatarju dwar il-ftuh ta' l-ittri li jircievi. Jekk kemm-il darba ittra privata tintbaghat bis-servizz postali, m'hemmx presunzjoni tal-pubblicita'. Il-prova ta' l-impustar ta' ittra tohloq presunzjoni prima facie illi l-ittra wasslet ghand min kienet indirizzata, u mhux ghand haddiehor.

Jekk l-attur wera l-ittra lil haddiehor u kien minhabba f'din l-azzjoni li haddiehor sar jaf bl-ittrau b'dak li hemm miktub fiha, allura il-hsara li seta' garrab l-attur imputet sibi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni