Referenza: 184/2002

Dettalji tas-Sentenza


Data
23/01/2003
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
GALEA DEBONO JOSEPH
Partijiet
IL-PULIZIJA (SPT.J.AGIUS) vs CASSAR GREZZJU SIVE HORACE SIVE LOUIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SENTENZA SOSPIZA, NE BIS IN IDEM - SENTENZA SOSPIZA, TISTA` TIGI ATTIVATA DARBA BISS
Fil-Qosor
Il-fatt li persuna tigi trattata dwar sentenza sospiza w l-Qorti tiddeciedi li testendi l-periodu operattiv tas-sentenza ma jipprekludix Qorti ohra li ssib l-istess persuna hati ta' reat iehor kommessfil-periodu operattiv ta' sentenza sospiza, milli tirrendi operattiva dik is-sentenza sospiza. Altrimenti naqghu fl-assurd li ghax il-Qorti deherilha li kellha testendi l-periodu operattiv ta' sentenza sospiza ghaliex ir-reat iehor sussegwenti kien jikkonsisti fi hsara volontarja, Qorti ohra li ssib hati lill-istess persuna ta' omicidju volontarju kommess fil-periodu operatttiv tas-sentenza sospiza ma tkunx tista' tirrendi operattiva dik is-sentenza sospiza. Fil-fatt li Qorti tittratta darbtejnjew aktar dwar l-istess persuna in konnessjoni mal-istess sentenza sospiza, ma hemm l-ebda elementta' "ne biss in idem" anzi din hi haga mill-aktar normali. Dik il-persuna tkun giet ipprocessata darba ghar-reat li dwaru inghatat is-sentenza sospiza. Meta l-Qorti terga tittratta dwaru in konnessjoni mall-istess sentenza sospiza, ma tkunx qeghda tipprocessah mill-gdid ghar-reat originali, kull matkun qed taghmel tkun li qeghda tezamina jekk il-kondizzjoni ghas-sospensjoni tas-sentenza gietx miksura u, fl-eventwalita' li tirriskontra tali ksur ma hemm xejn fil-ligi x' jipprekludiha milli tirrendi operattiva dik is-sentenza anki jekk Qorti ohra dwar reat differenti kommess fil-periodu operattiv ta' dik is-sentenza deherilha li in virtu' tan-natura ta' dak ir-reat differenti ma kellhiex tirrendi operattiva s-sentenza u minnflok deherilha li kellha testendi dak il-periodu operattiv. Anqas f' dan l-eghmil ma hemm l-elementi ta' "ne biss in idem".

Madanakollu, una volta stabilit li gie kommess reat iehor punibbli bi prigunerija fil-kors tal-periodu operattiv tal-ordni tas-sentenzasospiza, jekk minhabba f'hekk dik is-sentenza sospiza tigi attivata, certament m'huwiex il-kaz li f'kazijiet sussegwenti fejn ic-cirkostanzi huma simili, cioe' fejn jirrizulta ksur tal-istess sentenzasospiza, jerga' jigi riattivat dak li fil-fatt huwa gja attivat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni