Referenza: 8/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/12/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
GRIMA PHILIP vs CAUCHI LOUIS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, INAZZJONI DA PARTI TA` SID IL-KERA LI JKUN JAF LI SAR TIBDIL FL-UZU TAL-FOND - LOKAZZJONI, META JIDHER MINN BARRA LI FOND MA TKUNX QED ISSIRLU MANUTENSJONI - LOKAZZJONI, META SID IL-KERA MA JHALLIX LILL-INKWILIN IGAWDI L-FOND MIKRI LILU - LOKAZZJONI, NON USO - LOKAZZJONI, NUQQAS TA` MANUTENSJONI IRID IKUN TALI LI JIPPROVOKA HSARA HAFNA U KONSIDEREVOLI FIL-FOND
Fil-Qosor
Ma ghandux ikun dubitat il-principju, ormai ben saldat fil-gurisprudenza taghna, illi l-gheluq ghalzmien twil ta' fond, partikolarment wiehed adebit ghal kummerc, jikkostitwixxi tibdil fid-destinazzjoni tieghu. Dan minhabba l-potenzjalita' tal-hsara.

Dan il-principju jrid jigi osservat u mhares. Pero' l-principju ma huwiex wiehed assolut u ma joperax awtomatikament izda f'kull kaz ghandhom jitqiesu c-cirkostanzi partikolari tieghu. Hekk il-principju ma japplikax meta jkun hemm xi gustifikazzjoni xierqa.

Jekk sid il-kera jispossessa lill-inkwilin mill-fond lokat, ma jistax umbaghad ifittex l-izgumbrament tieghu minhabba non uso jew deterjorazzjoni.

L-inazzjoni da parti tas-sid ghal tul ta' zmien, bil-konsapevolezza tat-tibdil li kien sar fl-uzu tal-fond, tikkostitwixxi akkwiexxenza jew ghall-anqas tolleranza.

Ikun aderixxa anke tacitament ghal dak l-uzu u ma jistax jallega kontra l-inkwilin uzu divers. Hawn min jirritjeni wkoll illi hu jista' jitqies fic-cirkostanzi kongruwi li jkunu irrinunzja ghall-prosegwiment ta' dak id-dritt.

Il-fatt li fond minn barra jidher li ma ssirlux manutenzjoni, ma jekwivalix ghal deterjorazzjoni ai termini tal-Kap 69.

Sid il-kera ghandu dejjem ir-rimedji ordinarji fil-kors tal-lokazzjoni prevvisti mill-Kodici Civili jekk jidhirlu mehtieg li jagixxi kontra l-inkwilin tieghu biex jaghmel il-manutenzjoninecessarja. Izda ma jistax jippretendi li jitlob is-sanzjoni estrema taht il-ligi specjali meta l-materja ma tinkwadrax ruhha taht l-espressjoni "hsara konsiderevoli".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni