Referenza: 105/1993/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/12/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
MICALLEF STAFRACE DR SIMON NOMINE vs MIFSUD ADRIAN ET NOMINE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI, MERKANZIJA IMPORTATA - DANNI, NECESSITA` TA` SURROGA SABIEX JIGU RKUPRATI SURVEY FEES IMHALLSA - DANNI, SURVEY FEES - GATE PASS OUT, ATTENDIBILITA` TA` - GATE PASS OUT, VALUR PROBATORJU TA` - IMGHAX, JIBDA JIDDEKORRI MIN-NOTIFIKA TAC-CITAZZJONI META L-AMMONT MITLUB HUWA LIKWIDAT - REGOLAMENTI TAL-PORT, EZENZJONI MINN RESPONSABILITA` - REGOLAMENTI TAL-PORT, FRAZI DEJJEM A RISKJU BISS TAS-SID - TALLY SHEET, ATTENDIBILITA` TA` - TALLY SHEET, VALUR PROBATORJU TA`
Fil-Qosor
F`kawza fejn jigu reklamati danni f'merkanzija importata f'Malta permezz tat-trasport bil-bahar, jinvolvu essenzjalment tliet partijiet: (I) l-importatur jew ricevetur (II) il-vettural jew trasportatur u (III) l-kuntrattur portwali. Jinvolvu wkoll l-esebizzjoni u l-ezami ta' dokumenti partikolari,il-portata guridika taghhom, u l-effett taghhom ghal fattispecje singolari f'kull kaz.

It-tally sheet u l-gate pass out, ghandhom jitqiesu bhala decizivi u li jorbtu l-partijiet kollha fil-kawza, li ghandhom l-opportunita`, f'waqtha, 'a tempo vergine', li jikkontrollaw u jipprecizaw ir-registrazzjoni ta' l-istat ta' fatt.

Dawn id-dokumenti kienu jikkostitwixxu prova li joholqu presunzjoni 'juris tantum' tal-korrettezza tal-kontenut taghhom sakemm ma jkunx hemm provi ohra serji u precizi li jindikaw il-kuntrarju.

Jibqa' l-fatt pero` li meta c-cirkostanzi jkunu tali li l-Qorti tkun konvinta li ma kienux jirriflettu r-realta ghax ikunu zmentiti minn provi ohra fil-process il-Qorti ghandha tiskartahom.

Il-fatt li l-merkanzija hija meqjusa bhala units ma jfissirx lil-kuntrattur portwali jista` bis-sahha ta` l-ezenzjoni moghtija mill-Port Ordinance u r-Regolamentital-Port impunement jikkonsenja vetturi zarmati mill-accessorji taghhom meta jirrizulta li hija tkunircevithom bl-accessorji soliti taghhom.

Il-kuntrattur portwali, qua depozitarju kellu l-obbligu li fil-kustodja tal-kariku taht depozitu jiehu hsieb daqs kemm jiehu fil-kustodja ta' hwjegu (Artikolu 1899, Kodici Civili). Ragonevolment ghalhekk kien mistenni li jhares l-istess kariku minn kull hsara li jista' jigrilu u certament il-frazi "at the sole risk of the owner" ma tistax tigi estiza sabiex tehles lid-depozitarju mill-obbligi tieghu.

Huwa formalizmu esagerat li jigu esklusi s-survey fees fuq il-bazi li dawn m'humiex spejjez ta' l-assigurat meta dawn effettivament huma spiza necessarja u accessorja nkorsa biex jigu stabbiliti d-danni.

Imghaxijiet fuq somma likwidata jibdew jiddekorru mid-data tan-notifika tac-citazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni