Referenza: 608/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/11/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ELMO INSURANCE AGENCY LIMITED NOE vs VELLA CLARK CARMEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KOLLIZJONI, DOVER TA` KULL SEWWIEQ LI JIRREGOLA S-SEWQAN TIEGHU SKOND IL-KONDIZZJONIJIET U C-CIRKOSTANZI LI JKUN JINSAB FIHOM - KOLLIZJONI, META MA JKUNX JISTA` JIGI STABILIT TA` MIN KIENET IR-RESPONSABILITA` GHAL
Fil-Qosor
F'materja ta' sewqan huma r-regolamenti maghrufa u t-tharis u l-ksur taghhom li jiddeterminaw ir-responsabilita' u mhux gudizzju approssimattiv jew addirittura gudizzju bazat fuq l-ekwita'. Dan l-argoment huwa in linea ta' massima generali korrett.

Madanakollu wiehed ma japplikax dawk ir-regolamenti b'mod inflessibbli ghal kull xorta ta' lokalita". Dan in ragun ghall-fatt illi jezistu lokalitajiet "li fihom ma hemmx bzonn li r-regolament jigi osservat "ad unguem".

Ovvjament danma jfissirx illi d-drivers ma ghandhomx iharsu l-principji stabbiliti in materja ta' incidenti tat-traffiku stradali, jigifieri l-obbligu li kull driver jirregola s-sewqan skond il-kondizzjonijiet uc-cirkostanzi li jkun jinsab konfrontat bihom, u l-obbligu li jzomm dak li tissejjah 'a reasonable careful look out', liema obbligu jgib mieghu b'dover li d-driver jara dak li jkun ragonevolment vizibbli.

Huwa ben akkolt fil-gurisprudenza taghna, bhala konsiderazzjoni ta' dritt illi hu mhollidejjem fid-diskrezzjoni tal-Qorti, fejn ikollok htija kontributorja, li tistabilixxi l-proporzjon li fiha l-partijiet ikunu kkagonaw id-dannu. Ma tezisti l-ebda regola prestabilita mil-ligi stess litistabilixxi l-proporzjon ghan-nofs jew xi frazzjoni ohra. Kollox f'kull kaz jiddependi mic-cirkostanzi partikolari tieghu.

B'danakollu tibqa' valida bhala massima prattika ta' bon sens li meta t-tort ma jkunx jista` jigi apporzjonat b`certezza r-responsablita` tigi spartita nofs bin-nofs.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni