Referenza: 806/1992/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
21/10/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
AGUIS JOSEPH C vs GALEA DEBONO AV. DR RICHARD NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
IMPJIEG, DRITT TA` L-IMPJEGAT LI JIKKONTESTA L-MOD KIF INGHATAW PROMOZZJONIJIET - IMPJIEG, FTEHIM KOLLETTIV GHANDU NATURA KONTRATTWALI - IMPJIEG, KWISTJONIJIET LI JOHORGU MINN FTEHIM KOLLETTIV HUMA TA` NATURA KONTRATTWALI - PROVA, META L-ONERU JINQALEB MINN PARTI GHALL-OHRA - PROVA, ONERU TAL-PROVA TA` FATT HUWA MIXHUT FUQ MIN JALLEGAH U MHUX MIN JICHDU
Fil-Qosor
Ftehim kollettiv ghandu bhala oggett li jistabilixxi l-kundizzjonijiet u l-modalitajiet tax-xoghol ta' l-impjegati u li inoltre ftehim bhal dan jippresupponi dejjem li almenu meta jigi ffirmat, dan ikun maghmul f'isem il-maggoranza (hamsin fil-mija u wiehed) ta' l-impjegati. Ghalhekk ukoll hu meqjus bhala kuntratt, u allura "ghandu jigi rispettat u osservat fit-termini tieghu kif jesprimu l-volonta` taz-zewg kontraenti.

Ma hemmx xi dritt fil-ligi ordinarja ghall-promozzjoni li ghaliha impjegat ikun qed jambixxi. Kellu forsi d-dritt li jistenna li jinghata din il-promozzjoni imma fl-ahhar mill-ahhar jibqa' fid-diskrezzjoni ta' min ihaddem jekk il-promozzjoni tinghatax jew le jew jekkkienx hemm xi cirkostanzi li kienu jimmilitaw negattivament kontra tieghu fl-ghoti ta' dik il-promozzjoni.

F'dawn ic-cirkostanzi l-impjegat jista` biss jikkontesta l-ezercizzju diskrezzjonalita' min ihaddmu jekk jallega u jipprova illi dan kien agixxa b'mod skorrett, abbuziv u illegali.

Materja ta' diskriminazzjoni ma hijiex rizervata biss ghall-investigazzjoni u rettifika mill-organi gudizzjarji kostituzzjonali.

Jekk l-organi l-ohra ikunu, skond il-ligi, jistghu jipprovdurimedju xieraq u adegwat ghal lezjoni, attwali jew mhedda, tal-jedd fundamentali, kien dak ir-rimedju li kellu fl-ewwel lok jigi mfittex u dan qabel kull rikors quddiem l-organi gudizzjarji ta' kompetenza kostituzzjonali.

Issa huwa minnu illi in forza tal-principju tad-Dritt Ruman il-piz tal-prova huwa mixhut fuq min jafferma fatt, u mhux fuq min jinnegah - incumbit probatio ei qui dicat non ei qui negat. B'danakollu spiss jigri wkoll li waqt l-andament tal-kawza l-piz tal-prova jghaddifuq il-parti l-ohra. Dan jigri meta jkun gie stabbilit fatt li juri prima facie li t-tezi ta' l-attur hi sostenuta.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni