Reference: 1630/1999/1

Judgement Details


Date
21/10/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CAUCHI ALEXANDER vs CAUCHI ANTONIA SIVE ANTOINETTE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
FILJAZZJONI, AMMISSJONI TAL-OMM - FILJAZZJONI, DENEGATA PATERNITA` - HABI TAL-GESTAZZJONI U TAT-TWELID - FILJAZZJONI, META R-RAGEL IKUN MIFRUD MINN MARTU
Summary
Id-dikjarazzjoni biss ta' l-omm fis-sens li zewgha mhux missier it-tifel ma tkunx bizzejjed biex teskludi l-paternita` tar-ragel.

Is-semplici skiet ta' l-omm, dizgunt minn cirkostanzi ohra li jimmanisfestaw li din volontarjament hbiet it-tqala u t-twelid, ma jokkostitwix celament.

Ankejekk talvolta mill-fatti rizultanti ma gietx ghal kollox assodata l-prova tal-habi tal-gestazzjoniu tat-twelid, xorta wahda l-azzjoni ta` denegata paternita` ghandha tregi mic-cirkostanza raffigurata fl-ipotesi (b) ghall-Artikolu 70(1) tal-Kap. 16 u cioe` jekk issir il-prova li bejn it-tliet mittjum l-mija u tmenin jum qabel it-twelid tat-tarbija ir-ragel kien mifrud de facto jew legalment minnmartu. B'din l-emenda l-legislatur iddepartixxa mill-istat rigidu tal-ligi kif kienet qabel l-1993u fejn allura r-ragel kellu biss ir-rimedju jekk matul iz-zmien fuq imsemmi huwa kien legalment (umhux biss de facto) separat minn martu (Artikolu 83 (b) tal-ligi qabel il-promulgazzjoni ta' l-Att XXI ta' l-1993).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info